Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 14 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 14 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 14 có lời giải

Cuối trang

Phương trình (*) có nghiệm .
Vậy .
Câu 33: Chọn đáp án C.
Số kết quả có thể khi chọn bất kì 3 quyển sách trong 9 quyển sách là .
Gọi A là biến có “Lấy được ít nhất 1 sách toán trong 3 quyển sách.”
là biến cố “Không lấy được sách toán trong 3 quyển sách.”
Ta có xác suất để xảy ra A là .
Câu 34: Chọn đáp án C.
Ta có .

.
Để hàm số có đạo hàm tại thì hàm số phải liên tục tại nên
. Suy ra .
Khi đó:
Xét:
+) .
+) .
Hàm số có đạo hàm tại thì .
Vậy với thì hàm số có đạo hàm tại khi đó .
Câu 35: Chọn đáp án D.

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD; H là hình chiếu vuông góc của O trên SN.
Vì nên (vì O là trung điểm đoạn MN)
Ta có
Khi đó .
Tam giác SON vuông tại O nên
Vậy .
Câu 36: Chọn đáp án C.
ABCD là hình chữ nhật nên , ta có nên suy ra với . Tam giác SAB vuông cân tại A nên H là trung điểm của SB suy ra
Vậy

Câu 37: Chọn đáp án C.
Tập xác định:

Yêu cầu bài toán .
Câu 38: Chọn đáp án D.
Quan sát đồ thị ta có đổi dấu từ âm sang dương qua nên hàm số có một điểm cực trị là .
Ta có .
Mà là nghiệm kép, còn các nghiệm còn lại là nghiệm đơn nên hàm số có ba cực trị.
Câu 39: Chọn đáp án D.
Tập xác định: .

Hiện tại Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 14 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >