Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon Số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon Số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon Số 4 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon Số 4 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon Số 4 đáp án chi tiết

Cuối trang

Cách 2: Áp dụng công thức xác suất Béc nu li:
Áp dụng công thức 6 điểm
Câu 44: Chọn C.
Gọi số lít nước ngọt loại I là x và số lít nước ngọt loại II là y. Khi đó ta có hệ điều kiện về vật liệu ban đầu mà mỗi loại được cung cấp:
Điểm thưởng đạt được
Bài toán đưa về tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P trong miền D được cho bởi hệ điều kiện (*)
Biến đổi biểu thức đây là họ đường thẳng trong hệ tọa độ Oxy.
Miền D được xác định trong hình vẽ bên dưới:

Giá trị lớn nhất của P ứng với đường thẳng đi qua điểm A(5;4), suy ra:

Câu 45: Chọn C.

Ta có (BH vuông góc với (SAD)) (1)
ABCD là hình vuông cạnh a (gt), suy ra (2)
Kẻ BH vuông góc SA (H thuộc SA), BH vuông góc AD suy ra BH vuông góc (SAD).
Tam giác SAD đều cạnh a, đường cao (3)
Từ (1), (2), (3) suy ra
Câu 46: Chọn B.
Ta có:

Dự đoán:
( Có thể chứng minh tổng quát bằng phương pháp quy nạp. Nhưng do đây là bài thi Trắc nghiệm nên bỏ qua!)
Câu 47: Chọn C.
Cách 1: Gọi . Phương trình đường thẳng d đi qua có hệ số góc k là:

d tiếp xúc với (C) khi hệ có nghiệm
Theo yêu cầu bài toán thì có hai nghiệm phân biệt.
Xét hàm số

có hai nghiệm phân biệt khi:

Đáp án có 4 điểm thỏa mãn bài toán.
Cách 2: Gọi . Phương trình đường thẳng d đi qua có hệ số góc k là:
d tiếp xúc với (C) khi hệ có nghiệm
Theo yêu cầu bài toán thì có hai nghiệm phân biệt.
Đến đây ta có thể cô lập a, xét hàm số. Chú ý tính cực trị bằng công thức:

Hiện tại Đề thi thử đại học môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon Số 4 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >