Đề thi thử đại học môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 8

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 8

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 8
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 8

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 8

Trích trong tài liệu

Vì DC // AB nên khoảng cách giữa SB và DC bằng khoảng cách giữa mặt phẳng (SAB) và DC.
Do đó: .
Câu 17: Chọn C.

+ (1)
+ là hình vuông (2)
+ Từ (1) và (2) suy ra
Câu 18: Chọn D.
Theo công thức cấp số cộng ta có:
Câu 19: Chọn B.
Phương trình đã cho tương đương với phương trình
Vì nên
Vậy có hai giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Câu 20: Chọn A.

Gọi E là trung điểm AD
Xét tam giác BCE có nên suy ra chọn A
Câu 21: Chọn A.
Ta có:
Vậy
Câu 22: Chọn A.
Số trung bình của dãy số liệu 1; 1; 2 ; 3 ; 3; 4 ; 5 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 9 ; 9 là

Câu 23: Chọn D.
Ta có:
Vậy hệ số của trong khai triển biểu thức là:
Câu 24: Chọn D.
Hệ số góc k của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ là:
Câu 25: Chọn B.

Ta có:
Vì nên
Câu 26: Chọn B.

Giả sử vận tốc của vật chuyển động có phương trình là:

Ta có:
Lại có
Do đó
Vậy .
Câu 27: Chọn B.
TH1: bất phương trình (1) trở thành (luôn đúng) (*)
TH2: bất phương trình (1) có tập nghiệm S=R

Hiện tại Đề thi thử đại học môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 8 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >