Đề thi thử đại học môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 3 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 3 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 3 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 3 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 3 đáp án chi tiết

Trích trong tài liệu

Câu 28: Tính tổng các nghiệm trong đoạn của phương trình : (1)
A. B. C. D.
Câu 29: Từ một hộp chứa 12 quả cầu, trong đó có 8 quả màu đỏ, 3 quả màu xanh và 1 quả màu vàng, lấy ngẫu nhiên 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả cầu có đúng hai màu bằng :
A. B.
C. D.
Câu 30: Một người muốn có 1 tỉ tiền tiết kiệm sau 6 năm gửi ngân hàng bằng cách bắt đầu từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2024, vào ngày 01/01 hàng năm người đó gửi vào ngân hàng một số tiền bằng nhau với lãi suất ngân hàng là 7% /1 năm (tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) và lãi suất hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi số tiền mà người đó phải gửi vào ngân hàng hàng năm là bao nhiêu (với giả thiết lãi suất không thay đổi và số tiền được làm tròn đến đơn vị đồng)?
A. 130 650 280 (đồng) B. 30 650 000 (đồng)
C. 139 795 799 (đồng) D. 139 795 800 (đồng)
Câu 31: Cho hình chóp đều S ABCD . có cạnh đáy bằng 2a cạnh bên bằng 3a. Khoảng cách từ A đến bằng
A. B. C. D.
Câu 32: Cho . Tính giới hạn đó
A. B. 1 C. 0 D.
Câu 33: Cho . Tính giá trị của a
A. -6 B. 12 C. 6 D. -12
Câu 34: Cho dãy số là một cấp số nhân có số hạng đầu , công bội q = 2 . Tính tổng
A. B.
C. D.
Câu 35: Cho hàm số có đồ thị (C). Phương trình các tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d: là
A. B.
C. D.
Câu 36: Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB=4 BC=6, M là trung điểm của BC, N là điểm trên cạnh CD sao cho ND = 3NC . Khi đó bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN bằng
A. B. C. D.
Câu 37: Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi M là trung điểm của BC. Tính cô-sin của góc giũa hai đường thẳng AB và DM?
A. B. C. D.
Câu 38: Tìm a để hàm số khi liên tục tại ?
A. B. C. D.
Câu 39: Trong mặt phẳng , cho điểm và elip : . là 2 điểm thuộc sao cho đều, biết tọa độ của và có tung độ âm. Khi đó bằng:
A. 2 B. 0 C. -2 D. -4

Hiện tại Đề thi thử đại học môn toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 3 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >