Đề thi thử đại học môn toán 2020 Đề Tăng Tốc 2 – Megabook đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Đề Tăng Tốc 2 - Megabook đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Đề Tăng Tốc 2 – Megabook đáp án chi tiết
5/5 1 vote

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Đề Tăng Tốc 2 – Megabook đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Đề thi thử đại học môn toán 2020 Đề Tăng Tốc 2 – Megabook đáp án chi tiết

Trích trong tài liệu

x 0

+ 0 – 0 + 0 –

1 1

0

Vậy hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng
Câu 13: Chọn A.
Gọi V1 là thể tích của khối chóp ban đầu và V2 là thể tích khối chóp sau khi tăng cạnh đáy 4 lần và giảm chiều cao đi hai lần.
Giả sử cạnh đáy của khối chóp đều là a , chiều cao là h. Khi đó:

Ta có: Suy ra
Câu 14: Chọn B.
TXĐ:


Vậy hàm số trên là hàm số chẵn.
Câu 15: Chọn C.
Điều kiện xác định:
Vậy tập xác định của hàm số là
Câu 16: Chọn C.
Ta có:
Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng -3 là:

Câu 17: Chọn D.
TXĐ:

Bảng biến thiên:

-2 -1 0 1 2

0 + 0 0 + 0

11 3 11
2 2
Quan sát vào bảng biến thiên ta có:
Câu 18: Chọn D.
Điều kiện xác định của hàm số là:

Vậy tập xác định của hàm số là
Câu 19: Chọn C.
Ta có vậy đồ thị có tiệm cận ngang là .
Câu 20: Chọn B.

Vậy hàm số đạt cực trị tại điểm
Câu 21: Chọn D.

Lăng trụ đứng có đáy là hình thoi có 3 mặt phẳng đối xứng. Đó là các mặt phẳng
Câu 22: Chọn A.
Cách 1: Đường tròn (C) có tâm I(-2;1) bán kính R =2.
Phép tịnh tiến
Phép tịnh tiến biến đường tròn (C) thành đường tròn khi đó đường tròn có tâm và bán kính R=2. Do đó phương trình của
Nhận xét: Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính nên ở cách 1 ta chỉ cần tìm ảnh của tâm đường tròn qua phép tịnh tiến, còn bán kính đường tròn bằng bán kính đường tròn ban đầu.
Cách 2: Gọi là ảnh của qua phép tịnh tiến vec tơ
Theo biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến ta có:
Thay (*) vào phương trình đường tròn ta được:
Vì nên
Nhận xét: Ở cách 2 ta tìm ảnh của điểm bất kỳ nằm trên (C) thì sẽ được ảnh của nó nằm trên đường tròn
Câu 23: Chọn A.

Gọi hình vuông ABCD tâm O. M, N, P, K lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA.
Trong không gian, hình vuông đó có 5 trục đối xứng là các đường AC, BD, MP, NQ và đường vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại tâm O.
Câu 24: Chọn D.
Ta có:
Câu 25: Chọn C.
Theo khái niệm:
Hình đa diện gồm một số hữu hạn đa giác phẳng thỏa mãn hai điều kiện:
a)Hai đa giác bất kì hoặc không có điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, hoặc có một cạnh chung.
b) Mỗi cạnh của một đa giác là cạnh chung của đúng hai đa giác.
Khi đó, các đáp án A, B, D thỏa mãn điều kiện. Đáp án C không phải hình đa diện.
Câu 26: Chọn A.
Ta có

Hiện tại Đề thi thử đại học môn toán 2020 Đề Tăng Tốc 2 – Megabook đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >