Đề thi thử đại học môn toán 2020 CCBOOK Số 24 có lời giải

Đề thi thử đại học môn toán 2020 CCBOOK Số 24 có lời giải

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn toán 2020 CCBOOK Số 24 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử đại học môn toán 2020 CCBOOK Số 24 có lời giải

Trích trong tài liệu

Tiệm cận ngang của đồ thị là .
Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là .
Nhận xét: đồ thị hàm số có tâm đối xứng là giao điểm hai đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.
Câu 39: Đáp án là D
Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy nên . Do đó, loại A và C.
Đồ thị hàm số đi qua điểm nên chọn D.
Câu 40: Đáp án là B
Với , đồ thị hàm số có tiệm cận đứng .
Tiệm cận đứng nằm bên phải trục tung .
Vậy và .
Câu 41: Đáp án là B
Mỗi cách lập số là một chỉnh hợp chập 3 của 6.
Vậy có số.
Câu 42: Đáp án là D
Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của đường thẳng và đồ thị hàm số .
Dựa vào đồ thị ta thấy đường thẳng cắt đồ thị tại 4 điểm nên phương trình có 4 nghiệm.
Câu 43: Đáp án là C

Nhận thấy là nghiệm bội chẵn nên không đổi dấu qua do đó không phải là điểm cực trị của hàm số.
Nhận thấy là các nghiệm bội lẻ nên sẽ đổi dấu qua .
Vậy hàm số có 2 điểm cực trị.
Câu 44: Đáp án là A

.
.
Câu 45: Đáp án là C
Theo định nghĩa khối đa diện lồi :
Khối tứ diện là khối đa diện lồi nên đáp án A đúng.
Khối hộp là khối đa diện lồi nên đáp án B đúng.
Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi nên đáp án D đúng.
Lắp ghép hai khối hộp bất kì thì không phải lúc nào cũng được một khối đa diện lồi, nên đáp án C
là đáp án sai.
Câu 46: Đáp án là A

Khối đa diện đều loại chính là khối bát diện đều
Nên có số đỉnh là 6, số cạnh 12, số mặt là 8.
Câu 47: Đáp án là C
Mỗi mặt phẳng đối xứng của tứ diện đều là mặt phẳng đi qua trung điểm 1 cạnh và chứa cạnh đối diện của tứ diện đều.
Tứ diện đều có 6 cạnh nên số mặt phẳng đối xứng là 6.
Câu 48: Đáp án là C
Tập xác định: .
; .
Bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên, Hàm số nghịch biến trên từng khoảng và .
Câu 49: Đáp án là B
Xác suất đội A thắng mỗi hiệp là (không có hòa) nên xác suất đội A thua mỗi hiệp là .
Gọi X là biến cố đội A thắng trận đấu với đội B.
Gọi X1, X2, X3 tương ứng là biến cố đội A thắng đội B với tỉ số lần lượt là 3-0; 3-1; 3-2.
Khi đó và X1, X2, X3 đôi một xung khắc.
Ta có P(X) = P( ) = P(X1) + P(X2) + P(X3).
– Xét biến cố X1: Đội A thắng đội B với tỉ số 3-0.
Khi đó phải đấu 3 hiệp và đội A thắng cả 3 hiệp
– Xét biến cố X2: Đội A thắng đội B với tỉ số 3-1.
Khi đó phải đấu 4 hiệp và đội B thắng duy nhất 1 trong 3 hiệp đầu
P(X2) =
– Xét biến cố X3: Đội A thắng đội B với tỉ số 3-2.
Khi đó phải đấu 5 hiệp và đội B thắng 2 trong 4 hiệp đầu, đội A thắng 3 hiệp còn lại
P(X3) =
Vậy xác suất để đội A thắng trận chung kết trên là:
P(X) = .

Câu 50: Đáp án là B

Hiện tại Đề thi thử đại học môn toán 2020 CCBOOK Số 24 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >