Đề thi thử đại học môn toán 2020 CCBOOK Số 19

Đề thi thử đại học môn toán 2020 CCBOOK Số 19

Đề thi thử đại học môn toán 2020 CCBOOK Số 19
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn toán 2020 CCBOOK Số 19

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử đại học môn toán 2020 CCBOOK Số 19

Trích trong tài liệu

cận.
A. B. và C. và D. và
Câu 35: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có bốn nghiệm phân biệt.
A. B.
C. D. hoặc
Câu 36: Cho tam giác đều ABC có cạnh 8 cm. Dựng hình chữ nhật MNPQ với cạnh MN nằm trên cạnh BC và hai đỉnh P, Q lần lượt nằm trên cạnh AC, AB của tam giác. Tính BM sao cho hình chữ nhật MNPQ có diện tích lớn nhất.
A. B. C. D.
Câu 37: Thể tích của khối chóp có diện tích mặt đáy bằng B, chiều cao bằng h được tính bởi công thức:
A. B. C. D.
Câu 38: Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là:
A. B. C. D.
Câu 39: Đồ thị hình bên là của hàm số nào?
A.
B.
C.
D.
Câu 40: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng nằm bên phải trục tung.
A. B. và C. D. và
Câu 41: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?
A. 216 B. 120 C. 504 D. 6
Câu 42: Cho hàm số liên tục trên và có đồ thị như hình bên. Phương trình có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?
A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
Câu 43: Cho hàm số có đạo hàm . Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 1 B. 3 C. 2 D. 0
Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên và . Khi đó, thể tích của khối chóp bằng:
A. B. C. D.
Câu 45: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Khối tứ diện là khối đa diện lồi.
B. Khối hộp là khối đa diện lồi.
C. Lắp ghép hai khối hộp bất kì thì được một khối đa diện lồi.
D. Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi.
Câu 46: Khối đa diện đều loại có số đỉnh, số cạnh và số mặt tương ứng là:
A. 6, 12, 8 B. 4, 6, 4 C. 8, 12, 6 D. 8, 12, 6
Câu 47: Khối tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 3 B. 4 C. 6 D. 9
Câu 48: Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên từng khoảng và .
B. Hàm số đồng biến trên .
C. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng và .
D. Hàm số nghịch biến trên .
Câu 49: Hai đội A và B thi đấu trận chung kết bóng chuyền nữ chào mừng ngày 20 – 10 (trận chung kết tối đa 5 hiệp). Đội nào thắng 3 hiệp trước thì thắng trận. Xác suất đội A thắng mỗi hiệp là 0,4 (không có hòa). Tính xác suất P để đội A thắng trận.
A. B. C. D.
Câu 50: Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác vuông cân.
A. B. C. D.
———– HẾT ———-

Hiện tại Đề thi thử đại học môn toán 2020 CCBOOK Số 19 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >