Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Thầy Hiền Hocmai số 19

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Thầy Hiền Hocmai số 19

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Thầy Hiền Hocmai số 19
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Thầy Hiền Hocmai số 19

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Sinh 2020 Thầy Hiền Hocmai số 19 pdf

Download ngay

(2). Trao đổi khí ở chim là hệ thống trao đổi khí kép, dòng khí chỉ đi một chiều qua phổi. (3). Bề mặt trao đổi khí của các loài càng dày và ẩm thì hiệu quả trao đổi khí càng cao.
(4). Phương thức hô hấp của côn trùng khác biệt so với các loài động vật có xương sống, chúng không cần sắc tố hô hấp trong máu.
Số lượng các phát biểu chính xác là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 40. Vận dụng kiến thức sinh trưởng, phát triển và sinh sản thực vật nào dưới đây vào trồng trọt là chính xác?
(1). Chiếu sáng cho cây ngày dài trong điều kiện ngày ngắn có thể khiến chúng ra hoa trái vụ.
(2). Làm tổn thương các cơ quan sinh dưỡng có thể kích thích quá trình chuyển pha từ pha sinh dưỡng sang pha sinh sản.
(3). Bón càng nhiều phân đạm cho cây thì tốc độ ra hoa kết trái càng nhanh. (4). Bấm bớt ngọn cây có thể dẫn tới làm tăng năng suất cây trồng.
Số lượng các phát biểu chính xác là:
A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

BẢNG ĐÁP ÁN
1.C 2.C 3.A 4.B 5.B 6.D 7.C 8.B 9.A 10.B
11.D 12.C 13.A 14.D 15.B 16.C 17.B 18.B 19.C 20.D
21.D 22.A 23.B 24.A 25.B 26.C 27.A 28.C 29.B 30.B
31.D 32.C 33.C 34.D 35.A 36.A 37.D 38.D 39.B 40.C

93

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN SINH 2020 S Ố 13
NGUYỄN THÀNH CÔNG 3

MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT
Câu 1. Đặc điểm thoái hóa của mã di truyền có nghĩa là:
A. Một codon mã hóa cho nhiều loại axit amin khác nhau.
B. Các codon nằm nối tiếp nhau nhưng không gối lên nhau trên phân tử mARN.
C. Nhiều codon cùng mã hóa cho một axit amin.
D. Nhiều codon cùng mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.
Câu 2: Phát biểu nào dưới đây mô tả đúng cấu trúc của một nucleosome?
A. Có 8 phân tử histon liên kết với các vòng ADN tạo nên nucleosome.
B. Lõi là 8 phân tử protein histon, phía ngoài được một đoạn ADN dài 146 nucleotide cuộn 1¾ vòng.
C. Một phân tử ADN cuộn quan

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Sinh 2020 Thầy Hiền Hocmai số 19 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >