Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Thầy Nam Hocmai Số 19

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Thầy Nam Hocmai Số 19

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Thầy Nam Hocmai Số 19
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Thầy Nam Hocmai Số 19

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Lý 2020 Thầy Nam Hocmai Số 19 pdf

Download ngay


n kết của hạt nhân X là
A. 9,24 MeV B. 5,22 MeV C. 7,72 MeV D. 8,52 MeV
Câu 33. Mắc một biến trở R vào hai cực của một nguồn điện một

chiều có suất điện động ξ và điện trở trong r. Đồ thị biểu diễn hiệu suất H của nguồn điện theo biến trở R như hình vẽ. Điện trở trong của nguồn điện có giá trị bằng
A. 4 Ω B. 2 Ω
C. 0,75 Ω D. 6 Ω

H

0, 75

O

6 R 

Câu 34. Ở hình bên, xy là trục chính của thấu kính L, S là một điểm sáng S
trước thấu kính, S’ là ảnh của S cho bởi thấu kính. Kết luận nào sau đây S/
đúng? x y
A. L là thấu kính hội tụ đặt tại giao điểm của đường thẳng SS’ với xy
B. L là thấu kính phân kì đặt trong khoảng giữa S và S’
C. L là thấu kính phân hội tụ đặt trong khoảng giữa S và S’
D. L là thấu kính phân kì đặt tại giao điểm của đường thẳng SS’ với xy
Câu 35. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với tần số 2,5 Hz trên mặt phẳng nằm ngang. Khi vật nhỏ của con lắc cách vị trí cân bằng một khoảng d thì người ta giữ chặt một điểm trên lò xo, vật tiếp tục dao động điều hòa với tần số 5 Hz quanh vị trí cân bằng mới cách vị trí cân bằng ban đầu 1,5 cm. Giá trị của d là
A. 0,5 cm B. 1,875 cm C. 2 cm D. 1,5 cm
Câu 36. Một chất điểm đang dao động điều hòa dọc theo trục Ox, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng O. Từ thời điểm t1 = 0 đến thời điểm t2 quả cầu của con lắc đi được một quãng đường S và chưa đổi chiều chuyển động, đồng thời động năng của con lắc giảm từ giá trị cực đại về 0,096 J. Từ thời điểm t2 đến thời điểm t3, chất điểm đi thêm một đoạn đường bằng 2S nữa mà chưa đổi chiều chuyển động và động năng của con lắc vào thời điểm t3 bằng 0,064 J. Từ thời điểm t3 đến t4, chất điểm đi thêm một đoạn đường bằng 4S nữa thì động năng của chất điểm vào thời điểm t4 bằng
A. 0,036 J B. 0,064 J C. 0,100 J D. 0,096 J
Câu 37. Trên mặt nước trong một chậu rất rộng có hai nguồn phát sóng nước đồng bộ S1, S2 (cùng phương, cùng

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Thầy Nam Hocmai Số 19 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >