Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Lý 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


n độ 5 cm, tần số 10 Hz. Biết khối lượng của vật nhỏ bằng 100 g. Lực kéo về tác dụng vào vật có độ lớn cực đại gần đúng bằng
A. 20 N. B. 200 N. C. 5 N. D. 50 N.
Câu 17. Đặt điện áp u = 220 cos(100nt – π/6) V vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong
mạch có biểu thức i = 4cos(100πt + π/6) A. Độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện là

A.  

B.  C.

 D.  

3 3 6 6
Câu 18. Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,09 s. Âm do lá thép phát ra là
A. âm thanh. B. hạ âm. C. nhạc âm. D. siêu âm.
Câu 19. Trong thực tế, khi truyền tải điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều thì phương án tối ưu được chọn là dùng

A. dòng điện khi truyền đi có giá trị lớn. B. điện áp khi truyền đi có giá trị lớn.
C. đường dây tải điện có điện trở nhỏ. D. đường dây tải điện có tiết diện lớn.
Câu 20. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(4πt + π/4) cm. Pha dao động của chất điểm tại thời điểm t = 2,5 s là
A. 2,5 π. B. 8,5 π. C. 0,5 π. D. 10,5π.
Câu 21. Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 4cos(8nt + n) A, cường độ dòng điện vào thời điểm ban đầu có giá trị là

A. 2

A. B. 4 A. C. 2

A. D. 2 A.

Câu 22. Một sóng cơ học lan truyền trong một môi tường A với tốc độ vA và khi truyền trong môi trường B có tốc độ vB = 2vA. Bước sóng trong môi trường B sẽ
A. lớn gấp hai lần bước sóng trong môi trường A
B. bằng một nửa bước sóng trong môi trường A
C. bằng bước sóng trong môi trường A
D. lớn gấp bốn lần bước sóng trong môi trường A
Câu 23. Một điện tích điểm dương Q đặt trong chân không. Véc − tơ cường độ điện trường của Q tại điểm cách điện tích Q một khoảng r sẽ

A. hướng về phía Q và độ lớn E  k
r2
C. hướng ra xa Q và độ lớn E  k Q
2r

B. hướng về phía Q và độ lớn E  k Q
2r

D. hướng ra xa Q và độ lớn E  k
r2

Câu 24. Cho đoạn

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >