• Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Hàn Thuyên – Bắc Ninh – Lần 1 – đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Hàn Thuyên – Bắc Ninh – Lần 1 – đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu: Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Hàn Thuyên – Bắc Ninh – Lần 1 – đáp án chi tiết tại Tài Liệu Pro

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Hàn Thuyên – Bắc Ninh – Lần 1 – đáp án chi tiết
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Lý 2020 Hàn Thuyên – Bắc Ninh – Lần 1 – đáp án chi tiết pdf

Trích trong tài liệu

u đó nối hai bản tụ
điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1H. Bỏ qua điện trở của dây nối, lấy 2 = 10. Sau
khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) điện tích trên tụ điện có giá trị bằng một nửa giá
trị ban đầu?
A. 1/600 s B. 1/1200 s C. 1/1300 s D. 3/400 s
Câu 18: Trong dao động điều hòa. Chọn mệnh đề đúng:
A. Vecto gia tốc đổi chiều khi đi qua vị trí cân bằng
B. Ở vị trí cân bằng, vận tốc và gia tốc đồng thời đổi chiều
C. Vecto vận tốc đổi chiều khi đi qua vị trí cân bằng
D. Ở vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc triệt tiêu
Câu 19: Chọn đáp án đúng khi nói về dao động tắt dần của một vật:
A. Dao tắt dần là dao động có động năng giảm dần theo thời gian
B. Dao động tắt dần là dao động có li độ giảm dần theo thời gian
C. Dao động tắt dần là dao động có cơ năng giảm dần theo thời gian
D. Dao động tắt dần là dao động có chu kì giảm dần theo thời gian.
Câu 20: Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất nhỏ nhất?
A. Điện trở thuần nối tiếp điện trở thuần
B. Điện trở thuần nối tiếp tụ điện
C. Cuộn cảm thuần nối tiếp tụ điện
D. Điện trở thuần nối tiếp cuộn thuần cảm
Câu 21: Một đoạn mạch xoay chiều có điện trở thuần R = 20 Ω và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp.
Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định có tần số f = 50 Hz. Kí hiệu u R , u C tương ứng
là điện áp giữa hai đầu phần tử R và 2 đầu phần tử C. Biết rằng 625 u R 2 + 256 u C 2 = (1600) 2 (V 2 ). Dung
kháng của tụ điện là
A. 31,25 c B. 33,25 Ω C. 34,25 Ω D. 25,25 Ω

Email: anhdungdevelopment 4
Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U (V) không đổi, tần số f (Hz) thay đổi được vào hai
đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi f = f 0 thì điện áp hiệu
dụng hai đầu tụ điện U C = U. Khi f = f 0 + 75 (Hz) thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm U L = U và
hệ số công suất của toàn mạch lúc này là

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Hàn Thuyên – Bắc Ninh – Lần 1 – đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Đề thi thử đại học môn Lý 2020 Hàn Thuyên – Bắc Ninh – Lần 1 – đáp án chi tiết đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Cách ôn thi THPT quốc gia hiệu quả (CÓ TÀI LIỆU) – 1 THÁNG CUỐI

40 Đề thi thử thpt quốc gia môn lý 2019 chọn lọc Phần 3

40 Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn lý chọn lọc Phần 2

40 Đề thi thử lý 2019 có đáp án chi tiết chọn lọc Phần 1

40 Đề thi thử lý 2019 có lời giải chi tiết chọn lọc Phần 4

EBOOK CÔNG PHÁ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018 MÔN VẬT LÝ LOVEBOOK

[Mới nhất] 999 đề thi thử THPT Quốc gia 2018 các môn có ĐÁP ÁN và GIẢI CHI TIẾT

13 Lời Khuyên Luyện Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Hiệu Quả

Đề thi thử Toán Lý Hóa chuyên Vinh 2018 Lần 2

Đề tập huấn thi THPT Sở GD & ĐT Bắc Ninh môn Vật lí 2018