Đề thi thử đại học môn Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết
5/5 1 vote

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


ứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng

k  25 N/m một đầu được gắn với hòn

bi nhỏ có khối lượng m  100 g. Khi vật đang ở vị trí cân bằng, tại thời điểm t  0 người ta thả cho con lắc rơi tự do sao cho trục lò xo luôn nằm theo phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò xo. Đến thời điểm
t1  0,11 s thì đầu trên của lò xo được giữ cố định. Lấy g  10   m/s . Bỏ qua ma sát, lực cản. Tốc độ
2 2

của hòn bi tại thời điểm t2  t1  0,1s gần nhất với giá trị nào sau đây

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Lý 2020 GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >