Đề thi thử đại học môn Lý 2020 GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 4 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 4 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Lý 2020 GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 4 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


m.
Câu 20. Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 7,5.1014 Hz. Biết số photon mà nguồn sáng phát ra trong mỗi giây là 2,01.1019 photon. Lấy h  6, 625.1034 J.s; c  3.108 m/s. Công suất phát xạ của nguồn sáng xấp xỉ bằng
A. 2 W. B. 10 W. C. 0,1 W. D. 0,2 W.
Câu 21. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có
phương trình lần lượt là x  3cos10t cm và x      cm. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại bằng
1 2 4cos 10t 2 
 
A. 7 m/s2. B. 5 m/s2. C. 1 m/s2. D. 0,7 m/s2.
Câu 22. Biết số A – vô – ga – đrô là 6,02.1023 mol–1. Số nuclôn có trong 2 mol 7 Li là
A. 1,20.1025. B. 4,82.1024. C. 9,03.1024. D. 8,428.1024.
Câu 23. Tiến hành thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Khoảng cách giữa hai khe sáng trong thí nghiệm là 0,2 mm. Trên màn, khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 ở cùng phía so với vân sáng trung tâm là:

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Lý 2020 GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 4 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >