Đề thi thử đại học môn Lý 2020 CCBOOK Số 19

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 CCBOOK Số 19

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 CCBOOK Số 19
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Lý 2020 CCBOOK Số 19

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Lý 2020 CCBOOK Số 19 pdf

Download ngay


C. x  4 cos t   cm D. x  2 cos 2t   cm
 3   3 
   
Câu 28. Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2, một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1 m, đang dao động điều hoà với biên độ góc 0,1 rad. Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ của con lắc có tốc độ là
A. 37,96 cm/s. B. 2,71 cm/s. C. 1,6 cm/s. D. 27,1 cm/s.
Câu 29. Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g. Kết quả đo
chu kì và chiều dài của con lắc đơn là T = 1,919 ± 0,001 (s) và ℓ = 0,900 ± 0,002 (m). Bỏ qua sai số của π. Cách viết kết quả đo nào sau đây đúng?
A. g = 9,544 ± 0,035 m/s2. B. g = 9,648 ± 0,003 m/s2.
C. g = 9,544 ± 0,003 m/s2. D. g = 9,648 ± 0,031 m/s2.
Câu 30. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 30 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng d1 = 21 cm, d2 = 25 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB còn hai dãy không dao động. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là
A. 30 cm/s. B. 40 cm/s. C. 60 cm/s. D. 80 cm/s.
Câu 31. Đoạn mạch xoay chiều có điện áp u = 120cos(100πt + π/2) (V) và cường độ dòng điện chạy qua có biểu
thức i = cos(100πt + π/3) (A). Công suất của đoạn mạch xấp xỉ bằng
A. 147 W. B. 103,9 W. C. 73,5 W. D. 84,9 W.
Câu 32. Một vật nhỏ dao động điêu hoà trên trục Ox với phương trình x = 4cos(ωt + 2π/3) cm. Trong giây đầu tiên kể từ t = 0, vật đi được quãng đường 4 cm. Trong giây thứ 2018 vật đi được quãng đường là
A. 3 cm. B. 4 cm. C. 2 cm. D. 6 cm.
Câu 33. Cho mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp. Biết điện trở R = 100 Ω; cuộn dây thuần cảm có độ tự
cảm L = 2 H, tụ điện có điện dung C biến thiên. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 200 co

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Lý 2020 CCBOOK Số 19 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >