Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

mới về kinh tế – xã hội trước tiên, sau đó mới đến cải tổ, đổi mới về chính trị.
Câu 25: Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay, Việt Nam cần vận dụng triệt để nguyên tắc nào sau đây của Liên Hợp Quốc?
A. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn.
B. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết dân tộc.
C. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.
Câu 26: Những quyết định của Hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó đã ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ quốc tế?
A. Thế giới đã phân chia thành hai phe xã hộ chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa đối lập nhau về tư tưởng, chế độ xã hội, kinh tế, đối ngoại.
B. Dẫn đến cuộc “Chiến tranh lạnh” sau chiến tranh thế giới thứ hai giữa Liên Xô và Mĩ đến cuối những năm 80 của thế kỷ XX
C. Hình thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới – trật tự hai cực Ianta chi phối mọi mối quan hệ quốc tế.
D. Quan hệ quốc tế phát triển theo xu hướng đa cực..
Câu 27: Kế hoạch Nava khi mới ra đời đã hàm chứa yếu tố thất bại vì:
A. phong trào chiến tranh du kích tại Việt Nam đang phát triển.
B. không đủ quân để tập trung binh lực xây dựng lực lượng cơ động.
C. bị mất quyền chủ động chiến lược trên toàn chiến trường Đông Dương.
D. ra đời trong khó khăn bị động, mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán sâu sắc.
Câu 28: Những sự kiện thể hiện sự biến đổi lớn về chính trị của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. Mĩ phát động chiến tranh xâm lược Triều Tiên.
B. Trung Quốc thu hồi được Hồng Công.
C. Nhật Bản chủ trương liên minh chặt chẽ với Mĩ.
D. Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và sự thành lập hai Nhà nước trên bán đảo Triền Tiên.
Câu 29: Cuộc đàm phán chính thức giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp được tổ chức tại Phôngtennơblô (P

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Lịch Sử 2020 CCBOOK Số 4 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >