Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Moon số 9

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Moon số 9

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Moon số 9
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Moon số 9

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Hóa 2020 Moon số 9 pdf

Download ngay

kế tiếp thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Thêm NaOH rắn, CaO rắn dư vào
F rồi nung thu được hỗn hợp khí G. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Vậy phần trăm khối lượng của
khí có phân tử khối nhỏ trong G gần nhất với giá trị
A. 76,42% B. 61,11% C. 73,33% D. 87,83%
Câu 6. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?
A. Tơ nilon-6,6. B. Tơ tằm. C. Tơ nitron. D. Tơ nilon-6.
Câu 7. Este nào sau đây có công thức phân tử C 4 H 8 O 2 ?
A. Propyl axetat. B. Vinyl axetat. C. Etyl axetat. D. Phenyl axetat.
Câu 8. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?
A. [Ne]3s 2 3p 5 . B. [Ne]3s 2 3p 1 . C. [Ne]3s 2 3p 4 . D. 1s 1 .
Câu 9. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?
A. CH 3 CH 2 NHCH 3 . B. CH 3 NHCH 3 . C. (CH 3 ) 3 N. D. CH 3 NH 2 .
Câu 10. Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng
những phân tử nhỏ khác (thí dụ H 2 O) được gọi là phản ứng
A. thủy phân. B. xà phòng hóa. C. trùng hợp. D. trùng ngưng.
Câu 11. PVC là chất rắn vô định hình, cách dẫn điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện,
ống dẫn nước, vải che mưa,…PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?
A. Vinyl clorua. B. Vinyl axetat. C. Acrilonitrin. D. Propilen.
Câu 12. Công thức của alanin là
A.C 6 H 5 NH 2 . B. H 2 NCH 2 COOH.
C. CH 3 CH(NH 2 )COOH. D.C 2 H 5 NH 2 .
Câu 13. Chất X có cấu tạo CH 3 CH 2 COOCH 3 . Tên gọi của X là
A. propyl axetat. B. metyl axetat. C. etyl axetat. D. metyl propionat.
Câu 14. Đimetylamin có công thức là
A.(CH 3 ) 3 N. B.(CH 3 ) 2 NH. C. CH 3 CH 2 CH 2 NH 2 . D.C 2 H 5 NH 2 .
Câu 15. Loại tơ nào dưới đây thường được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi "len" đan
áo rét?
A. Tơ capron. B. Tơ lapsan. C. Tơ nitron. D. Tơ nilon-6,6.
Câu 16. Đường fructozơ có nhiều trong mật ong, ngoài ra còn có trong các loại hoa quả và rau xanh như:
ổi, cam, xoài, rau diếp xoắn, cà chua… rất tốt cho

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Moon số 9 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >