Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 LPT Hoc24h số 19

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 LPT Hoc24h số 19

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 LPT Hoc24h số 19
4.9/5 31 votes

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 LPT Hoc24h số 19

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Hóa 2020 LPT Hoc24h số 19 pdf

Download ngay

g phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly có 4 nguyên tử oxi.
(d) Lực bazơ của metylamin lớn hơn của amoniac.
(e) Bản chất của quá trình lưu hóa cao su là tạo ra cầu nối –S–S– giữa các mạch cao su không phân nhánh tạo thành mạch phân nhánh.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 39. Đốt cháy hoàn toàn x mol este đơn chức, mạch hở X cần vừa đủ V lít O2 (đktc) tạo ra y mol CO2
và z mol H2O. Biết x = y – z và V = 100,8x. Số chất thỏa mãn điều kiện của X là
A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.
Câu 40. Hấp thụ hoàn toàn a mol khí CO2 vào dung dịch b mol Ca(OH)2 thì thu được hỗn hợp 2 muối
CaCO3 và Ca(HCO3)2. Quan hệ giữa a và b là
A. b < a < 2b. B. a = b. C. a > 2b. D. a < b. HẾT PHẦN ĐÁP ÁN 1C 2C 3A 4A 5B 6D 7B 8C 9A 10C 11B 12C 13A 14D 15A 16A 17A 18D 19B 20B 21A 22B 23B 24B 25A 26A 27B 28B 29A 30C 31A 32D 33A 34B 35D 36B 37C 38C 39D 40A 10X YOURMARK - ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CUỐI ĐỀ THI TH Ử MÔN HÓA 2020 S Ố 15 SỞ NINH BÌNH LẦN 1 Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133; Ba = 137. Câu 41. Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá,…) bằng cách nào sau đây được xem là an toàn? A. Dùng fomon và nước đá khô. B. Dùng fomon và phân đạm. C. Dùng nước đá và nước đá khô. D. Dùng phân đạm và nước đá khô. Câu 42. Khi cho dung dịch anbumin tác dụng với Cu(OH)2 thì thu được dung dịch màu A. tím. B. đỏ. C. trắng. D. vàng. Câu 43. Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất? A. Al. B. Os. C. Mg. D. Li. Câu 44. Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây? A. H2SO4 loãng, nguội. B. AgNO3. C. FeCl3. D. ZnCl2. Câu 45. Chất hữu cơ X là chất rắn, màu trắng, không tan trong nước, dạng nguyên chất hay gần nguy Hiện tại Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 LPT Hoc24h số 19 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >