Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Hoc24h số 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Hoc24h số 14 có lời giải

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Hoc24h số 14 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Hoc24h số 14 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Hóa 2020 Hoc24h số 14 có lời giải pdf

Download ngay

10XYOURMARK – MÔN HÓA 64 TỰ HỌC 365

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN HÓA 2020 S Ố 14
SỞ BẮC NINH LẦN 1

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133; Ba = 137.

Câu 1. Cho 10,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và Mg tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl thu được dung dịch Y và 6,72 lít khí (đktc). Khối lượng muối có trong Y là
A. 16,15 gam. B. 15,85 gam. C. 31,70 gam. D. 32,30 gam.
Câu 2. Thủy phân este X trong dung dịch NaOH, thu được CH3COONa và C2H5OH. Công thức cấu tạo của X là
A. C2H5COOCH3. B. CH3COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. C2H5COOC2H5.
Câu 3. Saccarozơ là loại đường phổ biến nhất, có nhiều trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt. Công thức phân tử của saccarozơ là
A. C12H22O11. B. (C6H10O5)n. C. C12H24O12. D. C6H12O6.
Câu 4. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, quan sát thấy hiện tượng gì?
A. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch nhạt dần màu xanh.
B. Thanh Fe có màu trắng và dung dịch nhạt dần màu xanh.
C. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch nhạt dần có màu xanh.
D. Thanh Fe có màu trắng xám và dung dịch nhạt dần có màu xanh.
Câu 5. Kim loại nhôm không phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?
A. H2SO4 loãng. B. HNO3 đặc, nguội. C. H2SO4 đặc, nóng. D. HNO3 loãng.
Câu 6. Photpho thể hiện tính oxi hóa ở phản ứng nào sau đây?

A. P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O. B. 2P + 5Cl2

t0  2PCl .

C. 4P + 5O2

t0  2P O . D. 3Ca + 2P

 t0  Ca P .

Câu 7. Chất nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường?
A. Anilin. B. Metylamin. C. Etyl axetat. D. Alanin.
Câu 8. Sục từ từ đến dư khí X vào dung dịch nước vôi trong. Quan sát thấy lúc đầu có kết tủa trắng tăng dầ

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Hóa 2020 Hoc24h số 14 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >