Đề thi thử đại học môn Địa Lý 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết

Đề thi thử đại học môn Địa Lý 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử đại học môn Địa Lý 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử đại học môn Địa Lý 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

ghiệp còn tiếp tục bị thu hẹp do mở rộng diện tích đất chuyên dùng trong quá trình công nghiệp hóa và sức ép của dân số.
– Việc phá rừng bừa bãi cũng tạo ra nguy cơ đất đai bị xói mòn, hoang hóa.
– Đất nông nghiệp có thể chia làm 5 loại:
+ Đất trồng cây hàng năm.
+ Đất trồng cây lâu năm.
+ Đất đồng cỏ phục vụ chăn nuôi.
+ Diện tích mặt nước dùng để nuôi thủy sản.
+ Đất vườn tạp.
2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp:
* Các vùng đồng bằng:
– 90% đất nông nghiệp ở đồng bằng sử dụng để trồng lúa và các cây thực phẩm.
– Đồng bằng sông Hồng:
+ Đặc điểm:
● Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người dưới 0,04 ha (thấp nhất cả nước).
● Khả năng mở rộng diện tích đất nông nghiệp rất hạn chế.
+ Giải pháp:
● Thâm canh tăng vụ, đưa vụ đông trở thành vụ chính.
● Quy hoạch đất chuyên dùng và đất thổ cư.
● Tận dụng diện tích mặt nước để nuôi thủy sản.
● Hạ thấp tỉ lệ phát triển dân số.
– Đồng bằng sông Cửu Long:
+ Đặc điểm:
● Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người 0,15 ha, lớn gấp 3,5 lần so với đồng bằng sông Hồng.
● Khả năng mở rộng diện tích đất nông nghiệp còn nhiều.
● Phần lớn diện tích đất cấy 1 vụ, diện tích cấy 2, 3 vụ chưa nhiều.
● Diện tích đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn chiếm hơn ½ diện tích của đồng bằng.
+ Giải pháp:
● Cải tạo đất phèn và đất mặn, mở rộng diện tích đất nông nghiệp gắn liền với quy hoạch tổng thể thủy lợi của vùng.
– Các đồng bằng nhỏ hẹp ở Duyên hải Miền Trung:
+ Đặc điểm:
● Gồm các đồng bằng duyên hải nhỏ hẹp ở ven biển.
● Bờ biển vuông góc với hướng gió mùa Đông Bắc đẩy các cồn cát lấn sâu vào làng mạc, ruộng đồng.
● Các tỉnh cực Nam Trung Bộ (Ninh Thuận, Bình Thuận) thiếu nước trầm trọng.
+ Giải pháp:
● Trồng rừng phòng hộ ven biển.

● Thủy lợi giải quyết nước tưới trong mùa khô nhằm năng cao hệ số sử dụng đất và mở rộng diện tích đất trồng trọt.
* Trung du và miền núi:
– Đặc điểm :
+ Chủ yếu là đất feralit th

Hiện tại Đề thi thử đại học môn Địa Lý 2020 Megabook số 4 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >