Trang chủ » Lớp 10 » Toán học lớp 10 » Dấu của tam thức bậc 2 (đáp án)

Dấu của tam thức bậc 2 (đáp án)


Dấu của tam thức bậc 2 (đáp án)
Đánh giá

Tải sách Dấu của tam thức bậc 2 (đáp án) ebook định dang PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3 trên thư viện Sách Mới.

Học tiếng Anh | Đăng bình luận | Nhận sách hàng tuần

Mẹo tìm Google:tên sách muốn tìm + sachmoi.net

Dấu của tam thức bậc 2 (đáp án)

Dấu của tam thức bậc 2 (đáp án)PHƯƠNG TRÌNH – BẤT ĐẲNG THỨC ôi thật khoai !!! Đừng lo vì đó bộ tài liệu cực chất từ trang của chúng mình

Bạn đã cố gắng làm nhiều bài tập nhưng không khá khẩm gì ????

Đây là những tài liệu cực chất về hàm số mà bạn đang cần.

Hãy nhanh tay ấn nút “Tải xuống” bên dưới.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

ĐÁP ÁN BÀI TẬP

Ôn luyện Toán 10 – Thầy Nguyễn Mạnh Cường (2018-2019)
BÀI 03. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

m f (x) = x

2 − 2x − m ∀x ∈ R

m = 1 m = −3 m = −1 m = 2
m mx

y = f (x) f (x)

x < −2 ⇒ f (x) < 0 x < − ⇒ f (x) < 0
1
2 −2 < x < 1 ⇒ f (x) > 0

x > 1 ⇒ f (x) < 0

< 0
1
x2 − x − 4

2 3 4
m (m + 1) x

2 − x + 3 > 0 ∀x ∈ R

m ≥ −1 m > −
11
12

m > −1 m ≥ −
2
3

m y =
2
√x2 − mx − m

D = R
−4 < m < 0 −4 ≤ m ≤ 0 [ m > 4
m < −4

[ m ≥ 4
m ≤ −4

−1 < ≤ 0 (∀x ∈ R)
−2x
2 + 2mx + m
3x
2 + 1

m ∈ (a; b] ab =

1 1 − √5 1 + √5 0
m (4 − m) x

2 + 2x − m ≥ 0 ∀x ∈ R

m < 2 − √5 [
m ≤ 2 − √5
m ≥ 2 + √5

m ≤ 2 − √5 2 − √5 ≤ m < 4

f (x) = 2x
2 − 3x + 1 x ∈ [−1; 0] f (x)

y =
1
√1 + 2x − 3×2

Trang 2/2

A. A.

B. C. D.

12.
A. B. C. D.
Điều kiện của để luôn dương ?

13.
A. Vô số B. C. D.
Số giá trị nguyên của để phương trình có nghiệm thuộc ?

14.
A. B. C. D.
Điều kiện của để hàm số có tập xác định ?

15.
A. B. C. D.
Tích các giá trị nguyên của để phương trình có nghiệm?

16.
A. B. C. D.
Điều kiện của để bất phương trình có nghiệm với ?

17.
A. B. C. D.
Tập xác định của hàm số là:

18.
A. B. C. D.
Tập nghiệm của bất phương trình là:

19.
A. B. C. D.
Bất phương trình có nghiệm khi:

20.
A. B. C. D. Vô số
Số giá trị nguyên của thỏa mãn ?
(− ; 1)
1
3

[− ; 1]
1
3

(−∞; − ] ∪ [1; +∞)
1
3

(−∞; − ) ∪ (1; +∞)
1
3

m f (x) = 3x
2 − x − 2m

m > −
1
6

m > −
1
12

m < −
1
6

m < −
1
12

m mx

2 − 2x + m + 2 = 0 (0; 3)
2 0 1

m y = x − √4 −mx

2 + x − 1 D = ∅

m < −
1
4

m > 0 m >
1
4

m ≥ 0

m m2x

2 + (1 − m) x − 1 = 0

−1 24 −6 0
m x

2 + x + 1 − m2 > 0 ∀x ∈ R
m ≥
m ≤ −
√3
2
√3
2
m >
m < −
√3
2
√3
2

− < m <
√3
2
√3
2

Dấu của tam thức bậc 2 (đáp án)ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

Mỗi tuần một cuốn sách hay:

Kiểm tra email để xác nhận đăng ký