Dòng điện trong chất điện phân. Định luật Fa- ra-đây