Chương 1 – Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng