• Đại cương về bất phương trình

Đại cương về bất phương trình

Bạn đang xem tài liệu: Đại cương về bất phương trình tại Tài Liệu Pro

Đại cương về bất phương trình
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Đại cương về bất phương trình

Đại cương về bất phương trình PHƯƠNG TRÌNH – BẤT ĐẲNG THỨC ôi thật khoai !!! Đừng lo vì đó bộ tài liệu cực chất từ trang của chúng mình

Bạn đã cố gắng làm nhiều bài tập nhưng không khá khẩm gì ????

Đây là những tài liệu cực chất về hàm số mà bạn đang cần.

Hãy nhanh tay ấn nút “Tải xuống” bên dưới.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

ĐẠI CƯƠNG VỀ BẤT ĐẲNG THỨC

P = √x +
2
x

1
2

1
√2

3
2

3

3 2

ΔABC : AB = c, AC = b, BˆAC = α a, b

ΔABC : Cˆ = 900
sin A.sin B ≤ √2 sin
A − B
2

sin A.sin B ≤ cos
A − B
2

sin A.sin B ≤ √2 cos
A − B
2

sin A.sin B ≤ sin
A − B
2

+ ≥ (a, b > 0)
1
a
1
b
4
a + b
|x − z| ≥ |x − y| + |y − z|
(a + b)(b + c)(c + a) ≥ 8abc
1 0 3 2
< (a, b, c, d > 0)
a
b
c
d
<
a + b
b
c + d
d

>
a + b
a
c + d
c

<
a + d
b + c
a + c
b + d

< <
a
b
a + c
b + d
c
d

+ + +. . . + < α (∀n ∈ N

)

1
1
3
1
2
3
1
3
3
1
n3

α

α = 1 α =
5
3

α =
11
6

α = 2

P = |x − 2017| + |x − 2018|

2018 0 1 2017

x (1 − x) ≤
1
4

x 1 − x √x (1 − x) ≤ (x + 1 − x) =

1
2

1
2

x (1 − x) ≤
1
4

′′ =
′′ ⇔ x = 1 − x ⇔ x =
1
2

V

√3 V √3

, √3 V , √3 2V
V
2

√3
, √3
, √3 V
2V
3
3V
2

√3
, √3
, √3 6V
V
3
V
2
R

R
2 R
2
2

R
2
4

R
2
3

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/

Trang 2/2

A. B. Không xác định C. D.

là:

12.
A. B. C. D.
Cho hai số thực dương thỏa mãn . Khi đó, khẳng định nào sau đây là đúng?

13.
A. B. C. D.
Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức là:

14.
A. B. C. D.
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:

15.
A. B. C. D. Không

 

Đại cương về bất phương trình

pdf Đại cương về bất phương trình đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

315 bài tập trắc nghiệm cung và góc lượng giác – công thức lượng giác có đáp án

Bài tập trắc nghiệm công thức lượng giác – Hồ Minh Nhựt

Bất đẳng thức trong các đề thi tuyển chọn học sinh giỏi – Nguyễn Tuấn Anh

Các dạng toán trắc nghiệm góc lượng giác và công thức lượng giác

Chuyên đề công thức lượng giác – Trần Quốc Nghĩa

Chuyên đề công thức lượng giác và phương trình lượng giác

Đề cương ôn tập cung và góc lượng giác, công thức lượng giác – Phùng Hoàng Em

Tuyển tập bất đẳng thức – Diễn đàn Box Math

Tuyển tập bất đẳng thức – Diễn đàn Mathscope

Tuyển tập bất đẳng thức trong đề thi thử Quốc gia 2016 môn Toán – Trần Tài