Trang chủ » Lớp 10 » Toán học lớp 10 » Đại cương về bất phương trình

Đại cương về bất phương trình


Đại cương về bất phương trình
Đại cương về bất phương trình
Đánh giá

Tải sách Đại cương về bất phương trình ebook định dang PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3 trên thư viện Sách Mới.

Học tiếng Anh | Đăng bình luận | Nhận sách hàng tuần

Mẹo tìm Google:tên sách muốn tìm + sachmoi.net

Đại cương về bất phương trình

Đại cương về bất phương trình PHƯƠNG TRÌNH – BẤT ĐẲNG THỨC ôi thật khoai !!! Đừng lo vì đó bộ tài liệu cực chất từ trang của chúng mình

Bạn đã cố gắng làm nhiều bài tập nhưng không khá khẩm gì ????

Đây là những tài liệu cực chất về hàm số mà bạn đang cần.

Hãy nhanh tay ấn nút “Tải xuống” bên dưới.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

ĐẠI CƯƠNG VỀ BẤT ĐẲNG THỨC

P = √x +
2
x

1
2

1
√2

3
2

3

3 2

ΔABC : AB = c, AC = b, BˆAC = α a, b

ΔABC : Cˆ = 900
sin A.sin B ≤ √2 sin
A − B
2

sin A.sin B ≤ cos
A − B
2

sin A.sin B ≤ √2 cos
A − B
2

sin A.sin B ≤ sin
A − B
2

+ ≥ (a, b > 0)
1
a
1
b
4
a + b
|x − z| ≥ |x − y| + |y − z|
(a + b)(b + c)(c + a) ≥ 8abc
1 0 3 2
< (a, b, c, d > 0)
a
b
c
d
<
a + b
b
c + d
d

>
a + b
a
c + d
c

<
a + d
b + c
a + c
b + d

< <
a
b
a + c
b + d
c
d

+ + +. . . + < α (∀n ∈ N

)

1
1
3
1
2
3
1
3
3
1
n3

α

α = 1 α =
5
3

α =
11
6

α = 2

P = |x − 2017| + |x − 2018|

2018 0 1 2017

x (1 − x) ≤
1
4

x 1 − x √x (1 − x) ≤ (x + 1 − x) =

1
2

1
2

x (1 − x) ≤
1
4

′′ =
′′ ⇔ x = 1 − x ⇔ x =
1
2

V

√3 V √3

, √3 V , √3 2V
V
2

√3
, √3
, √3 V
2V
3
3V
2

√3
, √3
, √3 6V
V
3
V
2
R

R
2 R
2
2

R
2
4

R
2
3

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/

Trang 2/2

A. B. Không xác định C. D.

là:

12.
A. B. C. D.
Cho hai số thực dương thỏa mãn . Khi đó, khẳng định nào sau đây là đúng?

13.
A. B. C. D.
Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức là:

14.
A. B. C. D.
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:

15.
A. B. C. D. Không

 

Đại cương về bất phương trình

Mỗi tuần một cuốn sách hay:

Kiểm tra email để xác nhận đăng ký