• Cường độ điện trường tổng hợp triệt tiêu

Cường độ điện trường tổng hợp triệt tiêu

Bạn đang xem tài liệu: Cường độ điện trường tổng hợp triệt tiêu tại Tài Liệu Pro

Cường độ điện trường tổng hợp triệt tiêu
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuCường độ điện trường tổng hợp triệt tiêu pdf

Trích trong tài liệu

ng 2 lần c/ .rr kk = đm ε ≈ cm36,35 . Bài 3. Hai vật nhỏ tích điện đặt cách nhau 50cm, hút nhau bằng một lực 0,18N. Điện tích tổng cộng của hai vật là 4.10-6C. Tính điện tích mỗi vật?
ĐS: ⎧
│⎨│⎩10.5q.q
21
=
+
= ⎧
│⎨│⎩+
= ⇒ ⎧ │⎨│⎩= – =- 12

⇔ = – –

-C10.5q
2
-6
Bài 5. Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau 1 khoảng 5 cm, giữa chúng xuất hiện lực đẩy F = 1,6.10-4 N.
a.Hãy xác định độ lớn của 2 điện tích điểm trên? b.Để lực tương tác giữa chúng là 2,5.10-4N thì khoảng cách giữa chúng là bao nhiêu?
ĐS: 667nC và 0,0399m Bài 6 Hai vật nhỏ đặt trong không khí cách nhau một đoạn 1m, đẩy nhau một lực F= 1,8 N. Điện tích tổng cộng của hai vật là 3.10-5 C. Tìm điện tích của mỗi vật.
ĐS: q 1 = 2.10 – 5
C ; q 2 =
10 – 5
C 6 1 6 1
2 12 21
6 1
2 10.5q.q
q C10 10.4qq 10.4qq
Tuyensinh247 2
Bài 7. Hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau mang các điện tích q1 và q2 đặt trong không khí cách nhau 2 cm, đẩy nhau bằng một lực 2,7.10-4 N. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi lại đưa về vị trí cũ, chú đẩy nhau bằng một lực 3,6.10-4 N. Tính q1, q2?
ĐS: 9
1 2.10 q C – = ; 9
2 6.10 q C – = và 9
1 2.10 q C – = – ; 9
2 6.10 q C – = – và đảo lại Bài 8. Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại có khối lượng 50g được treo vàocùng một điểm bằng 2 sợi chỉ nhỏ không giãn dài 10cm. Hai quả cầu tiếp xúc nhautích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi 2 dây treo hợpvới nhau một góc 600.Tính điện tích mà ta đã truyền cho các quả cầu quả cầu. Cho g=10 m/s2.
ĐS: q=3,33μC Bài 9. Một quả cầu nhỏ có m = 60g ,điện tích q = 2. 10 -7 C được treo bằng sợi tơ mảnh.Ở phía dưới nó 10 cm cầnđặt một điện tích q2 như thế nào để sức căng của sợi dây tăng gấp đôi?
ĐS: q=3,33μC Bài 10. Hai quả cầu nhỏ tích điện q1= 1,3.10 -9 C ,q2 = 6,5.10-9 C đặt cách nhau một khoảng r trong chân không thì đẩy nhau với một những lực bằng F. Cho 2 quả cầu ấy tiếp xúc nhau rồi đặt cách nhau cùng một khoảng r trong một chất điện môi ε thì lực đẩy giữa chú

Hiện tại Cường độ điện trường tổng hợp triệt tiêu chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Cường độ điện trường tổng hợp triệt tiêu đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

KIẾN THỨC LỚP 11 CHƯƠNG 1 ĐIỆN TÍCH-ĐIỆN TRƯỜNG

Tóm tắt công thức và lý thuyết chương điện tích – điện trường ( chuẩn)

Bài tập tự luận chương điện tích điện trường theo chuyên đề có đáp án

100 câu hỏi ôn tập chương điện tích điện trường có đáp án

Cường độ điện trường do nhiều điện tích điểm gây ra ( cần thiết)

91 bài tập trắc nghiệm điện tích- điện trường theo chuyên đề có đáp án

Cân bằng của điện tích

Tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên

Tương tác của nhiều điện tích ( đầy đủ)

Độ lớn điện tích ( hay)