• Cường độ điện trường do nhiều điện tích điểm gây ra ( cần thiết)

Cường độ điện trường do nhiều điện tích điểm gây ra ( cần thiết)

Bạn đang xem tài liệu: Cường độ điện trường do nhiều điện tích điểm gây ra ( cần thiết) tại Tài Liệu Pro

Cường độ điện trường do nhiều điện tích điểm gây ra ( cần thiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuCường độ điện trường do nhiều điện tích điểm gây ra ( cần thiết) pdf

Trích trong tài liệu

b/ q o= – 8.10 – 8 C . Bài 2. Hai điện tích q 1 = – 2.10 – 8 C ; q 2 = – 1,8.10 – 7
C đặt tại A và B trong không khí, AB = 8cm. Một điện tích q 3đặt tại C. Hỏi: a/ C ở đâu để q 3cân bằng? b*/ Dấu và độ lớn của q 3để q 1 ; q 2 cũng cân bằng?
ĐS: a/ CA = 4cm; CB = 12cm;
b/ q 3 = 4,5.10 – 8
C . Bài 3*. Hai quả cầu nhỏ giống nhau, mỗi quả có điện tích q và khối lượng m = 10g được treo bởi hai sợi dây cùng chiều dài l = 30 cm vào cùng một điểm O. Giữ quả cầu 1 cố định theo phương thẳng đứng, dây treo quả cầu 2 sẽ bị lệch góc α = 60o so với phương thẳng đứng. Cho g = 10 m / s 2 . Tìm q?
Tuyensinh247 2
ĐS: q = l mg k
= 10 – 6 C Bài 4. Hai điện tích điểm q1 = 10-8 C, q2 = 4. 10-8 C đặt tại A và B cách nhau 9 cm trong chân không. a. Xác định lực tương tác giữa hai điện tích? b. Xác định vecto lực tác dụng lên điện tích q0 = 3. 10-6 C đặt tại trung điểm AB. c. Phải đặt điện tích q3 = 2. 10-6 C tại đâu để điện tích q3 nằm cân bằng? Bài 5. Hai điện tích điểm q1 = q2 = -4. 10-6C, đặt tại A và B cách nhau 10 cm trong không khí. Phải đặt điện tích q3 = 4. 10-8C tại đâu để q3 nằm cân bằng? Bài 6. Hai điện tích q1 = – 2. 10-8 C, q2= -8. 10-8 C đặt tại A và B trong không khí, AB = 8 cm.Một điện tích q3 đặt tại C. Hỏi: a. C ở đâu để q3 cân bằng? b. Dấu và độ lớn của q3 để q1 và q2 cũng cân bằng ? Bài 7: Ba quả cầu nhỏ khối lượng bằng nhau và bằng m, được treo vào 3 sợi dây cùng chiều dài l và được buộc vào cùng một điểm. Khi được tách một điện tích q như nhau, chúng đẩy nhau và xếp thành một tam giác đều có cạnh a. Tính điện tích q của mỗi quả cầu?
ĐS:
ma 3g k 3(3 l 2 a-
2 ) Bài 8:Cho 3 quả cầu giống hệt nhau, cùng khối lượng m và điện tích.Ở trạng thái cân bằng vị trí ba quả cầu và điểm treo chung O tạo thành tứ diện đều. Xác định điện tích mỗi quả cầu?
Tuyensinh247 3
247 1
* Phương pháp: – Xác định Véctơ cường độ điện trường: …E,E 21 của mỗi điện tích điểm gây ra tại điểm mà bài toán yêu cầu. (Đặc biệt chú ý tới phương, chiều) – Điện trường tổ

Hiện tại Cường độ điện trường do nhiều điện tích điểm gây ra ( cần thiết) chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Cường độ điện trường do nhiều điện tích điểm gây ra ( cần thiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

KIẾN THỨC LỚP 11 CHƯƠNG 1 ĐIỆN TÍCH-ĐIỆN TRƯỜNG

Tóm tắt công thức và lý thuyết chương điện tích – điện trường ( chuẩn)

Bài tập tự luận chương điện tích điện trường theo chuyên đề có đáp án

100 câu hỏi ôn tập chương điện tích điện trường có đáp án

Cân bằng của điện tích

91 bài tập trắc nghiệm điện tích- điện trường theo chuyên đề có đáp án

Tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên

Tương tác của nhiều điện tích ( đầy đủ)

Độ lớn điện tích ( hay)

Điện trường do một điện tích điểm gây ra