• Chuyên đề sự điện ly – Công Phá Hoá tập 2 lớp 11

Chuyên đề sự điện ly - Công Phá Hoá tập 2 lớp 11

Bạn đang xem tài liệu: Chuyên đề sự điện ly – Công Phá Hoá tập 2 lớp 11 tại Tài Liệu Pro

Chuyên đề sự điện ly – Công Phá Hoá tập 2 lớp 11
5/5 1 vote

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Chuyên đề sự điện ly – Công Phá Hoá tập 2 lớp 11

Chuyên đề sự điện ly – Công Phá Hoá tập 2 lớp 11 là tài liệu dành cho các bạn học sinh lớp 11. Chuyên đề sự điện ly.
Tài liệu gồm trang, được biên soạn bởi giáo viên

Hãy xem thêm một số tài liệu hay khác:

 

Trích dẫn trong tài liệu:

Chuyên đề sự điện ly - Công Phá Hoá tập 2 lớp 11

Chuyên đề sự điện ly – Công Phá Hoá tập 2 lớp 11

Sự điện li là quá trình các chất tan trong dung dịch mà phân tử của chúng được
phân li thành ion.
– Chất điện li là chất khi tan trong nước phân li ra các ion.
Chú ý: NH3 không phải là chất điện li vì khi hòa tan NH3 vào nước thì NH3
có phản ứng với nước

 

Mục tiêu cần đạt
1 Kiến thức
 Biết được khái niệm về sự điện
li, chất điện li, độ điện li, hằng số
điện li, hằng số phân li axit, hằng
số phân li bazơ
 Hiểu được nguyên nhân tính
dẫn điện của dung dịch chất điện li
và cơ chế của quá trình điện li.
 Chất điện li mạnh, chất điện li
yếu và cân bằng điện li, ảnh hưởng
của sự pha loãng đến độ điện li.
 Định nghĩa: axit, bazơ, hiđroxit
lưỡng tính và muối theo thuyết A-rê-
ni-ut và Bronsted
 Khái niệm về pH, định nghĩa
môi trường axit, môi trường trung
tính và môi trường kiềm.
 Bản chất của phản ứng xảy ra
trong dung dịch các chất điện li là
phản ứng giữa các ion.

Chuyên đề sự điện ly – Công Phá Hoá tập 2 lớp 11 đã sẵn sàng để tải về, nếu bạn thấy hay, nhớ chia sẻ cho bạn bè của mình trên Facebook và ủng hộ Tài Liệu Pro nhé <3

 

pdf Chuyên đề sự điện ly – Công Phá Hoá tập 2 lớp 11 đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ION-ELECTRON

Axit – bazo – muối (Phân loại chi tiết)

Bài tập phản ứng trao đổi ion

Dạng bài tập tính pH dung dịch

Bài tập chất điện li (tính độ điện li nồng độ ion và pH dd)

26 bài tập axit – Bazo – Muối (Có đáp án)

26 bài tập sự điện li (Có đáp án)

Bài tập tự luận sự điện li

BTTN tổng hợp sự điện li

BTTN tính toán sự điện li