• Chuyên đề Dung dịch và sự điện li hóa 11

Đề kiểm tra chương sự điện li - đề 1

Bạn đang xem tài liệu: Chuyên đề Dung dịch và sự điện li hóa 11 tại Tài Liệu Pro

Chuyên đề Dung dịch và sự điện li hóa 11
5/5 1 vote

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Chuyên đề Dung dịch và sự điện li hóa 11

Chuyên đề Dung dịch và sự điện li hóa 11 là tài liệu dành cho các bạn học sinh lớp 11. Chuyên đề sự điện ly.
Tài liệu gồm trang, được biên soạn bởi giáo viên

Hãy xem thêm một số tài liệu hay khác:

Trích trong tài liệu:

Chuyên đề Dung dịch và sự điện li hóa 11

Chuyên đề Dung dịch và sự điện li hóa 11

Câu 1. Sắp xếp khả năng dẫn điện giảm dần của các dung dịch có cùng nồng độ mol 0,1M sau: HNO3; Na2CO3;
K3PO4; Al2(SO4)3.
A. Al2(SO4)3> K3PO4 >HNO3>Na2CO3.
B. K3PO4 > Al2(SO4)3 >Na2CO3> HNO3.
C. Al2(SO4)3 > Na2CO3> K3PO4 >HNO3.
D. Al2(SO4)3> K3PO4 > Na2CO3>HNO3.
Câu 2. Nhận định nào sau đây đúng về chất điện li?
A. Chất điện li là chất tan trong nước phân li ra các ion.
B. Chất điện li là chất có khả năng dẫn điện.
C. Chất điện li là chất chứa các liên kết ion
D. Chất điện li là chất tan được trong nước tạo dung dịch dẫn điện
Câu 3. Dãy gồm các chất điện li là
A. CH3COOK, CH3COOH, Na2O, HCl.
B. CaCl2, HNO2, H2O, HCOOH.
C. NaClO, HNO3, NaOH, HCOOH.
D. Na2CO3, SO2, Ba(OH)2, H2SO4.
Câu 4. Trộn 200ml dung dịch HCl 0,1M với 300ml dung dịch H2SO4 0,15M thu được dung dịch X. Tính nồng
độ ion [H+] trong X
A. 0,11M B. 0,02M C. 0,22M D. 0,13M
Câu 5. Theo Arrhenius, kết luận nào sau đây là đúng ?
A. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.
B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.
C. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.
D. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

Truy

Chuyên đề Dung dịch và sự điện li hóa 11 đã sẵn sàng để tải về, nếu bạn thấy hay, nhớ chia sẻ cho bạn bè của mình trên Facebook và ủng hộ Tài Liệu Pro nhé <3

 

pdf Chuyên đề Dung dịch và sự điện li hóa 11 đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ION-ELECTRON

Axit – bazo – muối (Phân loại chi tiết)

Bài tập phản ứng trao đổi ion

Dạng bài tập tính pH dung dịch

Bài tập chất điện li (tính độ điện li nồng độ ion và pH dd)

26 bài tập axit – Bazo – Muối (Có đáp án)

26 bài tập sự điện li (Có đáp án)

Bài tập tự luận sự điện li

BTTN tổng hợp sự điện li

BTTN tính toán sự điện li