• Chuyên đề đạo hàm – Nguyễn Bảo Vương

Chuyên đề đạo hàm – Nguyễn Bảo Vương

Bạn đang xem tài liệu: Chuyên đề đạo hàm – Nguyễn Bảo Vương tại Tài Liệu Pro

Chuyên đề đạo hàm – Nguyễn Bảo Vương
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuChuyên đề đạo hàm – Nguyễn Bảo Vương pdf

Trích trong tài liệu

2 – 1 ) Mệnh đề nào đúng? A. Chỉ (II) B. Chỉ (I) C. Cả hai đều sai D. Cả hai đều đúng Câu 25: Cho hàm số f(x) = 1x . Đạo hàm của f tại x = 2 là:
A. 12 B. – 12 C. 12 D. –
12
{1} B. ∅ C. ( ) 1;+∞ D.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM THEO CHỦ ĐỀ
⎧ │⎨ │ ⎩ 0 3 2 2
ĐT: 0989787249 Email: cohangxom1991
4 3 3 2 khi khi x – x + Câu 26: Cho hàm số f(x) =
x – x
+ ≠ 1 = 1
x x . Giá trị f’(1) là:
x A. 32 B. 1 C. 0 D. Không tồn tại Câu 27: Đạo hàm của hàm số y = x 1 3 – x 1 2 bằng biểu thức nào sau đây?
A. – x 3 4 + x 1 3 B. – 3 x 4 + x 2 3 C. – 3 x 4 – x 2 3 D. x 3 4 –
x 1 3 Câu 28: Đạo hàm của hàm số y = – 2 x 7 + x bằng biểu thức nào sau đây? A. – 14 x 6 + 2 x B. – 14x 6 + 2 x C. – 14 x 6 + 2 1 x D. – 14x 6 + 1 x Câu 29: Cho hàm số f(x) = x 2
– x
1. Giá trị f’(-1) là: A. 12 B. – 12 C. – 2 D. Không tồn tại
Câu 30: Cho hàm số y = 1 – x 2 thì f’(2) là kết quả nào sau đây?
A. f ′ (2) = 2 3 B. f ′ (2) = – 2 3 C. f ′ (2) = – 2 – 3 D. Không tồn tại
Câu 31: Đạo hàm của hàm số y = 2 x
x + – 2
1là:
A. y ‘ = ( 2 x
5 – 1
)2
. 2 x x + – 2 1 . B. y ‘ = 1 2 2 x x+ –
2 1 . C. y ‘ = ( 2 x- – 5 1
)2
. 2 x x + – 2 1 . D. y ‘ = 1 2 . ( 2 x
5 –
1 )2 . 2 x x + – 2 1 . Câu 32: Đạo hàm của y = ( x 5 – 2 x 2 )2 là :
A. 10 x 9 – 28 x 6 + 16 x 3 B. 10 x 9 – 14 x 6 + 16 x 3 C. 10 x 9 + 16 x 3 D. 7 x 6 – 6 x 3 + 16 x Câu 33: Hàm số nào sau đây có y ‘ = 2 x + 1 x 2?
A. y = x 2 – 1x . B. y = 2 – x 2 3. C. y = x 2 + 1x . D. y = 2 – 1 x . Câu 34: Đạo hàm của hàm số y = (7 x – 5) 4 bằng biểu thức nào sau đây?
A. 4(7 x- 5) 3 B. – 28(7 x – 5) 3 C. 28(7 x- 5) 3 D. 28x Câu 35: Đạo hàm của hàm số y = x 2 – 12 x + 5 bằng biểu thức nào sau đây?
A. 2 x

2 ( x 2
– 2 x+
5
)2 B. – 2 x
+
2 ( x 2
– 2 x
+
5
)2
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM THEO CHỦ ĐỀ C. (2 x – 2)( x 2 – 2 x + 5) D. 2 x 1 – 2 Câu 36: Cho hàm số y = 3 x 3 + x 2 + 1 . Để y′≤ 0 thì x nhận các giá trị thuộc tập nào sau đây?
A. ⌈ │ ⌊ -9
2;0 ⌉ │ ⌋ B. ⌈ │ ⌊ -92
;0 ⌉

Hiện tại Chuyên đề đạo hàm – Nguyễn Bảo Vương chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Chuyên đề đạo hàm – Nguyễn Bảo Vương đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Lý thuyết – Bài tập đạo hàm – Chi tiết, đầy đủ

Bài giảng tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Tổng hợp các bài toán liên quan tới tiếp tuyến hàm số

Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục

Chuyên đề Giới hạn – Lư Sĩ Pháp

Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Nguyễn Minh Tuấn

Một số vấn đề cơ bản về giới hạn của dãy số – Nguyễn Hữu Hiếu

Bài tập giới hạn dãy số – có lời giải chi tiết

Hàm số liên tục- Trắc nghiệm, đủ dạng, giải chi tiết

Phân dạng và các phương pháp giải toán chuyên đề giới hạn – Trần Đình Cư