• Chuyên đề đạo hàm – Lê Hải Trung

Chuyên đề đạo hàm – Lê Hải Trung

Bạn đang xem tài liệu: Chuyên đề đạo hàm – Lê Hải Trung tại Tài Liệu Pro

Chuyên đề đạo hàm – Lê Hải Trung
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuChuyên đề đạo hàm – Lê Hải Trung pdf

Trích trong tài liệu

+
3 ( x
2 + 3)
2C.
– x 2+ 2 x
+
3 ( x
2 + 3)
2 D.
– 7 x 2
– 13 x

10 ( x
2 +
3) 2 Câu 46: Cho hàm số y = 2 x 2 + 5 x – 4 . Đạo hàm y’ của hàm số là
A. 2 4 x
+5 2 x 2+ 5 x

4
B. 4 x
+5 2 x 2+ 5 x

4
C. 2 2 x
+5 2 x 2+ 5 x

4
D. 2 x
+5 2 x 2+ 5 x

4 Câu 47: Cho hàm số f(x) = 2×3 + 1. Giá trị f’(-1) bằng:
A. 6 B. 3 C. -2 D. -6 Câu 48: Cho hàm số f(x) = ax + b. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. f’(x) = -a B. f’(x) = -b C. f’(x) = a D. f’(x) = b Câu 49: Đạo hàm của hàm số y = 10 là:
A. 10 B. -10 C. 0 D. 10x Câu 50: Cho hàm số f ( x ) = 2 mx – mx 3 . Số x = 1 là nghiệm của bất phương trình f ‘ ( x ) ≤ 1 khi và chỉ khi:
A. m ≥ 1 B. m ≤ – 1 C. – 1 ≤ m ≤ 1 D. m ≥ – 1 Câu 51: Đạo hàm của hàm số y = 1 x – x 1 2 tại điểm x = 0 là kết quả nào sau đây?
A. 0 B. 1 C. 2 D. Không tồn tại
Câu 52: Cho hàm số y = f(x) =
⎧ │⎨ │⎩ 2 x 2 x – 1 khi khi x x
≥ < 1 1 . Hãy chọn câu sai: A. f’(1) = 1 B. Hàm số có đạo hàm tại x0 = 1 C. Hàm số liên tục tại x0 = 1 D. f’(x) = ⎧⎨ ⎩ 2 2 x khi x≥ 1 khi x< 1 Câu 53: Cho hàm số f(x) = .k 3x + x . Với giá trị nào của k thì f’(1) = 32 ? A. k = 1 B. k = 92 C. k = -3 D. k = 3 Câu 54: Đạo hàm của hàm số y = 1 - x 2x bằng biểu thức nào sau đây? A. 2 x (1 1 - 2 x ) 2 B. - 4 1x C. 2 1 -2 x x (1 - 2 x ) 2 D. 2 1 +2 x x (1 - 2 x ) 2 Câu 55: Đạo hàm của hàm số y = 2 5x + - x3 - 2 x là: A. y ' = 13 ( x + 5 )2 - 1 2 x . B. y ' = 17 ( x + 5 )2 - 2 1 2 x . BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM THEO CHỦ ĐỀ C. y ' = 13 ( x + 5 )2 - 2 1 2 x . D. y ' = 17 ( x + 5 )2 - 1 2 x . Câu 56: Đạo hàm của hàm số y = ( 2 x - 1 ) x 2 + x là: A. y ' = 2 x 2 + x + x x 2 2 + + x x . 2 ĐT: 0989787249 Email: cohangxom1991 y ' = 2 x 2 + x + 2 2 x x 2 + + x x . C. B. y ' = 2 x 2 + x + 2 x 2 x 2 + + x x . y ' = 2 x 2 + x + 2 2 x + x x 2 + x . Câu 57: Cho hàm số y = 3 5 1 2 D. - x + + x . Đạo hàm y’ của hàm số là A. 7 (2 Hiện tại Chuyên đề đạo hàm – Lê Hải Trung chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Chuyên đề đạo hàm – Lê Hải Trung đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Lý thuyết – Bài tập đạo hàm – Chi tiết, đầy đủ

Bài giảng tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Tổng hợp các bài toán liên quan tới tiếp tuyến hàm số

Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục

Chuyên đề Giới hạn – Lư Sĩ Pháp

Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Nguyễn Minh Tuấn

Một số vấn đề cơ bản về giới hạn của dãy số – Nguyễn Hữu Hiếu

Bài tập giới hạn dãy số – có lời giải chi tiết

Hàm số liên tục- Trắc nghiệm, đủ dạng, giải chi tiết

Phân dạng và các phương pháp giải toán chuyên đề giới hạn – Trần Đình Cư