Trang chủ » Lớp 12 » Vật lý lớp 12 » Các chuyên đề » Chuyên đề 01 – Dao động cơ » Chinh Phục Bài Tập Đồ Thị Dao Động Cơ

Chinh Phục Bài Tập Đồ Thị Dao Động Cơ


Chinh Phục Bài Tập Đồ Thị Dao Động Cơ
Chinh Phục Bài Tập Đồ Thị Dao Động Cơ
Đánh giá

Tải sách Chinh Phục Bài Tập Đồ Thị Dao Động Cơ ebook định dang PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3 trên thư viện Sách Mới.

Học tiếng Anh | Đăng bình luận | Nhận sách hàng tuần

Mẹo tìm Google:tên sách muốn tìm + sachmoi.net

Chinh Phục Bài Tập Đồ Thị Dao Động Cơ

Chinh Phục Bài Tập Đồ Thị Dao Động Cơ là tài liệu dành cho học sinh lớp 12 ôn thi đại học. Tài liệu có đáp án chi tiết gồm: Trang. Được biên soạn bởi giáo viên

Đây là một trong các chuyên đề quan trọng của vật lý lớp 12.

Tham khảo các tài liệu hay khác:

 

Trích trong tài liệu:

 Chinh Phục Bài Tập Đồ Thị Dao Động Cơ

Chinh Phục Bài Tập Đồ Thị Dao Động Cơ

I. XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH DAO
Bài tập mẫu 1: (Quốc gia – 2017) Mộ
hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biể
của li độ x vào thời gian t. Tần số góc c
A. 10 rad/s. B.
C. 5 rad/s. D.

Hướng dẫn:
+ Từ hình vẽ ta thấy rằng 0,2 s ứng với kho
đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm ra v
vị trí cân bằng theo chiều dương, đúng b
Vậy
T 2 0,2 T 0,4s 5 2 0,4
Đáp án D

Bài tập mẫu 2: (Yên Lạc – 2017) Đồ th
cm/s

Hướng dẫn:
+ Từ hình vẽ ta thu được:
A 10cm
Tại thời điểm t 0  vật đang ở vị trí biên d
phương trình li độ của dao động là
x 10cos t v x 5 sin t

CHINH PHỤC BÀI TẬP ĐỒ TH
DAO ĐỘNG CƠ

ÌNH DAO ĐỘNG, CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ CỦA DAO Đ
ột vật dao động điều
ểu diễn sự phụ thuộc
góc của dao động là
B. 10π rad/s.
D. 5π rad/s.i khoảng thời gian vật
u âm ra vị trí biên âm rồi trở về
u dương, đúng bằng một nửa chu kì rad/s

thị dưới đây biểu diễn
ốc dao động lA 10cm A 10cm
rad.sb trí biên dương, vật

 

 

Chinh Phục Bài Tập Đồ Thị Dao Động Cơ đã sẵn sàng để tải. Hãy click vào bên dưới, tải xuống và in ra. Chúc bạn học tốt.

 

Mỗi tuần một cuốn sách hay:

Kiểm tra email để xác nhận đăng ký