• Cân bằng của điện tích

Cân bằng của điện tích

Bạn đang xem tài liệu: Cân bằng của điện tích tại Tài Liệu Pro

Cân bằng của điện tích
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuCân bằng của điện tích pdf

Trích trong tài liệu

ng hợp: …EEE 21 + + = – Dùng quy tắc hình bình hành để tìm cường độ điện trường tổng hợp ( phương, chiều và độ lớn) hoặc dùng phương pháp chiếu lên hệ trục toạ độ vuông góc Oxy Xét trường hợp chỉ có hai Điện trường
1 2 E E E = +
a. Khí 1E
E = E1 + E2 b. Khi 1E
c. Khi 1 2 E E ⊥
một góc α xác định bởi: 21E tan E α =
d. Khi E1 = E2 và 1 2 E ,E = α
một góc 2α e.Trường hợp góc bất kì áp dụng định lý hàm cosin.
– Nếu đề bài đòi hỏi xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích thì áp dụng công thức: Eq = F
:
1 2 E E E = – E
: E
2 2 1 2 E E E = +
E
cùng hướng với 1E
hợp với 1E
cùng hướng với 2E
ngược hướng với 2E
cùng hướng với
1 E 2E cos 2α ⎛ ⎞ = │ │ ⎝ ⎠ E
, 2E
CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG DO NHIỀU ĐIỆN TÍCH ĐIỂM G Y RA
⎧ │⎨ │⎩ > < E 1 khi : E 1 E 2 E 2 khi : E 1 E 2 hợp với 1E Bài khí, 1: AB Cho = a = hai 2cm. điện Xác tích định q1 = véc 4.10tơ -10cường C, q2 độ = điện -4.10trường -10C đặt tại: ở A,B trong không a) H là trungđiểm của AB. b) M cách A 1cm, cách B 3cm. c) N hợp với A,B thành tam giác đều. ĐS: a.72.103(V/m); b.32. 103(V/m); c.9000(V/m) Bài 2: Hai điện tích q1=8.10-8C, q2= -8.10-8 C đặt tại A, B trong không khí, AB=4cm. Tìm véctơ cường độ điện trường tại C với: a) CA = CB = 2cm. b) CA = 8cm; CB = 4cm. c) C trên trung trực AB, cách AB 2cm, suy ra lực tác dụng lên q=2.10-9C đặt tại C. ĐS: E song song với AB, hướng từ A tới B có độ lớn E = 12,7.105V/m; F =25,4.10-4N) ài Hai điện tích +q và – q (q >0) đặt tại hai điểm A và B với AB = 2a. M là một điểm nằm trên đường trung trực của AB cách AB một đoạn x.
a. Xác định vectơ cường độ điện trường tại M b. Xác định x để cường độ điện trường tại M cực đại, tính giá trị đó Hướng dẫn giải:
E1 M E
E2 x
α a a A H B
a. Cường độ điện trường tại M:
E = E 1 + E2 ta có:
E 1 = E 2 = k a 2 + q x 2 Hình bình hành xác định E
là hình thoi:
E = 2E1cos α =
( a + 2kqax )
3/2 (1)
b. Từ (1) Thấy để Emax thì x = 0: Emax = E1 = a 2 2kq + x 2 c) Lực căng dây: T = R = cos
mg α
= 2.10 – 2 N
Tuyensinh247.c

Hiện tại Cân bằng của điện tích chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Cân bằng của điện tích đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

KIẾN THỨC LỚP 11 CHƯƠNG 1 ĐIỆN TÍCH-ĐIỆN TRƯỜNG

Tóm tắt công thức và lý thuyết chương điện tích – điện trường ( chuẩn)

Bài tập tự luận chương điện tích điện trường theo chuyên đề có đáp án

100 câu hỏi ôn tập chương điện tích điện trường có đáp án

Cường độ điện trường do nhiều điện tích điểm gây ra ( cần thiết)

91 bài tập trắc nghiệm điện tích- điện trường theo chuyên đề có đáp án

Tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên

Tương tác của nhiều điện tích ( đầy đủ)

Độ lớn điện tích ( hay)

Điện trường do một điện tích điểm gây ra