• Các dạng toán trắc nghiệm đạo hàm thường gặp – Nguyễn Bảo Vương

Các dạng toán trắc nghiệm đạo hàm thường gặp – Nguyễn Bảo Vương

Bạn đang xem tài liệu: Các dạng toán trắc nghiệm đạo hàm thường gặp – Nguyễn Bảo Vương tại Tài Liệu Pro

Các dạng toán trắc nghiệm đạo hàm thường gặp – Nguyễn Bảo Vương
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuCác dạng toán trắc nghiệm đạo hàm thường gặp – Nguyễn Bảo Vương pdf

Trích trong tài liệu

2 ( x 2 – 2 x+
5) 2 Câu 69: Đạo hàm của hàm số y = ( x 3 – 5 ) . x bằng biểu thức nào sau đây?
A. 7 2 x 5 – 2 5
x B. 3 x 2 – 2 1 x C. 3 x 2 – 2 5 x D. 7 2 5 x 2 –
2 5 x Câu 70: Đạo hàm của hàm số y = 1 2 x 6 – 3 x + 2 x là:
A. y ‘ = 3 x 5
+ 3 x 2+ 1 x . B. y ‘ = 6 x 5
+ 3 x 2+ 2 1 x . C. y ‘ = 3 x 5 – 3 x 2+ 1 x . D. y ‘ = 6 x 5
– 3 x 2+ 2 1 x . Câu 71: Cho hàm số y = – 4 x 3 + 4 x . Để y′≥ 0 thì x nhận các giá trị thuộc tập nào sau đây?
A. ⌈ ⌊ -3; 3 ⌉ ⌋ B. ⌈ │ ⌊ -1 3 ;1 3
⌉ │ ⌋ C.( -∞ ; – 3 ⌉ ⌋ ∪ ⌈ ⌊ 3; +∞ ) D. ⎛ │ ⎝ -∞ ; – 1 3 ⌉ │ ⌋ ∪ ⌈ │ ⌊ 1 3
; +∞ ⎞ │ ⎠ Câu 72: Hàm số y = 2 x + 1 + x – 2 2 có ‘y bằng
A.
2 x 2
+ 8 x
+
6 ( x- 2)
2 B.
2 x 2 – 8 x
+
6 x- 2
C.
2 x 2
– 8 x
+
6 ( x- 2)
2 D.
2 x 2 + 8 x
+
6 x-
2
Câu 73: Đạo hàm của hàm số y = ( x – 1)( 1
x + 3) bằng biểu thức nào sau đây? A. 2 x 1
+ 2 B. 1
( x + 3) 2 ( x – 1) 2 C. – ( x 2 2 x
+ 2 + 2 x- 3)
2 D. -4( x 2
+ 2 x- 3 )2 Câu 74: Cho hàm số y = – 3 x 3 + 25 . Các nghiệm của phương trình y′ = 0 là
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM THEO CHỦ ĐỀ A. x = ± 53 B. x = ± 5 3C. x = 0 D. x = ± 5 Câu 75: Hàm số y= 3 x 2có đạo hàm là
A. y ‘ = 2 3 1 x 2
B. y ‘ = 3 3 2 x 2
C. y ‘ = – 2 3 3 x2D. y ‘ = 2 3 3x Câu 76: Cho hàm số y =
2 x x 2 2- + 5 3 x x + – 2
1
. Đạo hàm y’ của hàm số là
A.
– 13 x 2
– 10 x
+
1 ( x 2 – 5 x
+ 2)
2 B. – 13 ( x 2 ĐT: 0989787249 Email: cohangxom1991
2 5 5 x + x
+
11 – x
+ 2)
2 C.
– 13 ( x 2 x 2
+ 5 x
+
1 – 5 x
+ 2)
2 D.
– 13 ( x 2 x 2
10 1 – 5 2)
2 + x +
x
+
Câu 77: Cho hàm số f ( x ) = x 3 – 3 x 2 + 1 . Đạo hàm của hàm số f ( x ) âm khi và chỉ khi
A. 0 < x < 2 B. x < 1 C. x < 0 hoặc x > 1 D. x < 0 hoặc x > 2 Câu 78: Cho hàm số f(x) = x x có đạo hàm f’(x) bằng:
A. 32x B. 2xx C. x + 2x D. 2x Câu 79: Cho hàm số f(x) = – 1 + 31 x có đạo hàm là:
A. f’(x) = – 3x 3 1
x 2
B. f’(x) = – 13 x 3 x C. f’(x) = 13 x 3 x D. f’(x) = –
3x 1 3x Câu 80: Đạo hàm của h

Hiện tại Các dạng toán trắc nghiệm đạo hàm thường gặp – Nguyễn Bảo Vương chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Các dạng toán trắc nghiệm đạo hàm thường gặp – Nguyễn Bảo Vương đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Lý thuyết – Bài tập đạo hàm – Chi tiết, đầy đủ

Bài giảng tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Tổng hợp các bài toán liên quan tới tiếp tuyến hàm số

Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục

Chuyên đề Giới hạn – Lư Sĩ Pháp

Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Nguyễn Minh Tuấn

Một số vấn đề cơ bản về giới hạn của dãy số – Nguyễn Hữu Hiếu

Bài tập giới hạn dãy số – có lời giải chi tiết

Hàm số liên tục- Trắc nghiệm, đủ dạng, giải chi tiết

Phân dạng và các phương pháp giải toán chuyên đề giới hạn – Trần Đình Cư