• BTTN lý thuyết hidrocacbonn no

BTTN lý thuyết hidrocacbonn no

Bạn đang xem tài liệu: BTTN lý thuyết hidrocacbonn no tại Tài Liệu Pro

BTTN lý thuyết hidrocacbonn no
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuBTTN lý thuyết hidrocacbonn no pdf

Trích trong tài liệu

hidro hóa. Sau 1 thời gian thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với hidro là 16,2 gồm các ankan, anken và hidro. Tính hiệu suất phản ứng đề hidro hóa biết rằng tốc độ phản ứng của etan và propan là như nhau?
A. 30% B. 50% C. 25% D. 40%
LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án : A
Cracking hoàn toàn thu được hỗn hợp Y, M Y = 58 nên sẽ có 1 chất có M lớn hơn 58 và 1 chất có M nhỏ hơn.
M Y = 58 nên chỉ có C6H14 mới tạo ra sản phẩm có M lớn hơn 58
(Nếu là C5H12 có M = 72, cracking ra cả 2 sản phẩm đều có M nhỏ hơn hoặc bằng 58 => không thỏa mãn). Kết hợp thêm đáp án => X là C6H14. Câu 2: Đáp án : D
Bảo toàn nguyên tố của một chất trước và sau phản ứng không quan trọng trung gian .
Ban đầu là C4H10 và cuối cùng là CO2 ; H2O .
Bảo toàn Nguyên tố C : 4nC4H10 = nCO2 => nCO2 = 4 mol => m = 176 g
“Vì C4H10 có 4C => 4nC4H10 ; CO2 có 1C => nCO2”
Bảo toàn nguyên tố H : 10nC4H10 = 2nH2O => nH2O = 5 mol => m = 90 g
Câu 3: Đáp án : B
Phương trình phản ứng:
C4H10 => C4H8 + H2 (1)
C4H10 => C3H6 + CH4 (2)
C4H10 => C2H4 + C2H6 (3)
Sau phản ứng còn C4H10 dư
từ (1), (2), (3):
n C4H8 = n H2
n C3H6 = n CH4
n C2H4 = n C2H6
và n C4H8 + n C3H6 + n C2H4 = n H2 + n CH4 + n C2H6 = n C4H10 đã bị cracking.
n anken bị dung dịch Br2 giữ lại = 35 – 20 = 15 mol –> n C4H10 dư = 20 – 15 = 5 mol
=> n C4H10 ban đầu = 5 + 15 = 20 mol
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 3
=> hiệu suất phản ứng = 15 x100%/20 = 75%
Câu 4: Đáp án : A
Do tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol, coi 40l = 40mol, 56l = 56mol
Do cracking nên không thêm chất bên ngoài vào, vậy lượng chênh lệch trước và sau phản ứng chính là lượng butan phản ứng có số mol: 56 – 40 = 16 mol
=> H = 16/40 = 40%
Câu 5: Đáp án : B
Ta có số mol chất sản phẩm n sp = nC3H8 dư + 2.nC3H8 phản ứng = 0,02 + 2.0,18 = 0,38=>> M = 8,8 : 0,38 = 23,16
Câu 6: Đáp án : D
Giả sử ban đầu có V ankan
Đốt V ankan —->3V hỗn hợp khí
=>số mol tăng 3 lần
Mà M hỗn

Hiện tại BTTN lý thuyết hidrocacbonn no chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf BTTN lý thuyết hidrocacbonn no đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Cảm ứng ở thực vật

Quá trình truyền tin qua xinap

Điện thể nghỉ điện thể hoạt động sự lan truyền xung thần kinh

Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống

Cảm ứng ở động vật

Tập tính động vật

Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Phát triển ở thực vật có hoa

Hooc môn thực vật

Sinh trưởng ở thực vật