Trang chủ » Lớp 10 » Toán học lớp 10 » Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu (đáp án)

Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu (đáp án)


Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu (đáp án)
Đánh giá

Tải sách Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu (đáp án) ebook định dang PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3 trên thư viện Sách Mới.

Học tiếng Anh | Đăng bình luận | Nhận sách hàng tuần

Mẹo tìm Google:tên sách muốn tìm + sachmoi.net

Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu (đáp án)

Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu (đáp án)PHƯƠNG TRÌNH – BẤT ĐẲNG THỨC ôi thật khoai !!! Đừng lo vì đó bộ tài liệu cực chất từ trang của chúng mình

Bạn đã cố gắng làm nhiều bài tập nhưng không khá khẩm gì ????

Đây là những tài liệu cực chất về hàm số mà bạn đang cần.

Hãy nhanh tay ấn nút “Tải xuống” bên dưới.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

ĐÁP ÁN BÀI TẬP

Ôn luyện Toán 10 – Thầy Nguyễn Mạnh Cường (2018-2019)
BÀI 04. BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

− 1 > 0
x − 1
√x
( ; )
3 − √5
2
3 + √5
2

(0; +∞) ( ; +∞)
3 − √5
2

( ; +∞)
3 + √5
2

x = −1
< 0
x − √x + 1
x − 1

< 1
x
2 − 1
x√4 − x

+ x + 1 > 0
1
√x

x√x − > 0
1
x

− 1 > 0
x − 1
√4 − x2

(a; b) a
2b =

8 2 + 2√7 4 + √7 4

> 0
√x − 1
x2 − 2x + 3

4 5 7

> 1
x
2 − 3x − 1
|x − 1|
(−∞; 1 − √3) (4; +∞) (1 − √3; 4)

(−∞; 1 − √3) ∪ (4; +∞)> 1
x − 1
√x
0 2 3

> 0
x − 2
x
2 − 1
(x − 2) (x
2 − 1) > 0
> 0
(x − 2) (x
2 − 1)
x
< 0
x − 2
1 − x
2
1; 2; 3; 4 1; 2; 4 2; 4 1; 4

> 1
|x|
x2 − 1

(a; b) ∪ (c; d) a < 0 ac − bd =

−1 − √5 1 + √5 −2 2

− x >
1
x
2 + 1
2
x

x = 1 x = 2 x = 1 x = 3


1 − x
x
2x + 1
x + 1

(−∞; a) ∪ (b; c) ∪ (d; +∞) abcd =


1
3

1
3

−1 0

y = √ 4 − x
2
x − 1

D = (−∞; a] ∪ (b; −a] b − a =

−3 −1 3 1

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/

Trang 2/2

12.
A. B. C. D.
Bất phương trình có tập nghiệm có độ dài bằng:

13.
A. B. C. D.
Nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của bất phương trình là

14.
A. B. Vô số C. D.
Có bao nhiêu số nguyên không phải là nghiệm của bất phương trình ?

15.
A. B. C. D.
Tập xác định của hàm số là:
− >
1
9 − x2
x
x + 3
4
x − 3

6 3 0 2

> 1
x
2 − x − 1
|x|

5 1 2 3

< 1
√x
2 − 3
x − 1

3 5 10

y = 1 −
√1 − x
x

(1; +∞) (0; 1] (−∞; 0) ∪ (0;

ĐÁP ÁN BÀI TẬP

Ôn luyện Toán 10 – Thầy Nguyễn Mạnh Cường (2018-2019)
BÀI 04. BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

− 1 > 0
x
√x − 1
x2 − 2x + 3

4 5 7

> 1
x
2 − 3x − 1
|x − 1|
(−∞; 1 − √3) (4; +∞) (1 − √3; 4)

(−∞; 1 − √3) ∪ (4; +∞)> 1
x − 1
√x
0 2 3

> 0
x − 2
x
2 − 1
(x − 2) (x
2 − 1) > 0
> 0
(x − 2) (x
2 − 1)
x
< 0
x − 2
1 − x
2
1; 2; 3; 4 1; 2; 4 2; 4 1; 4

> 1
|x|
x2 − 1

(a; b) ∪ (c; d) a < 0 ac − bd =

−1 − √5 1 + √5 −2 2

− x >
1
x
2 + 1
2
x

x = 1 x = 2 x = 1 x = 3


1 − x
x
2x + 1
x + 1

(−∞; a) ∪ (b; c) ∪ (d; +∞) abcd =


1
3

1
3

−1 0

y = √ 4 − x
2
x − 1

D = (−∞; a] ∪ (b; −a] b − a =

−3 −1 3 1

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/

Trang 2/2

12.
A. B. C. D.
Bất phương trình có tập nghiệm có độ dài bằng:

13.
A. B. C. D.
Nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của bất phương trình là

1

(1; +∞) (0; 1] (−∞; 0) ∪ (0;

Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu (đáp án) ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

Mỗi tuần một cuốn sách hay:

Kiểm tra email để xác nhận đăng ký