• Bất phương trình bậc cao (đáp án)

Bất phương trình bậc cao (đáp án)

Bạn đang xem tài liệu: Bất phương trình bậc cao (đáp án) tại Tài Liệu Pro

Bất phương trình bậc cao (đáp án)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Bất phương trình bậc cao (đáp án)

Bất phương trình bậc cao (đáp án) PHƯƠNG TRÌNH – BẤT ĐẲNG THỨC ôi thật khoai !!! Đừng lo vì đó bộ tài liệu cực chất từ trang của chúng mình

Bạn đã cố gắng làm nhiều bài tập nhưng không khá khẩm gì ????

Đây là những tài liệu cực chất về hàm số mà bạn đang cần.

Hãy nhanh tay ấn nút “Tải xuống” bên dưới.

Xem thêm tài liệu:

 

Trích dẫn tài liệu:

ĐÁP ÁN BÀI TẬP

Ôn luyện Toán 10 – Thầy Nguyễn Mạnh Cường (2018-2019)
BÀI 05. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO

(x
2 − 1) (3 − 2x) < 0
(1; ) ∪ (−∞; −1)
3
2

(−1; 1) ( ; +∞)
3
2

(−1; 1) ∪ ( ; +∞)
3
2

x
4 − 2x
2 − 1 ≥ 0

(−∞; −√1 + √2] ∪ [√1 + √2; +∞) (−∞; −√1 + √2) ∪ (√1 + √2; +∞)
(−√1 + √2; +∞) (−√1 + √2; √1 + √2)

(x
3 − 1) (x
2 − 4) ≤ 0
0 4 2
(x − 2) (8x
3 − 1) < 0

1 3 6 4

2x
4 − 3x
2 + 1 < 0

3 2 1 0

≥ 0
x
3 + 1
3 − x

−6 2 −2 0


∣x
4 − x
2 + 1∣
∣ < −2x
4 + 1

(− ; )
1
√3
1
√3

(− ; ) ∖ {0}
1
√3
1
√3

(−∞; )
1
√3

(−∞; − )
1
√3

> 0
∣x
3 + 8∣
x + 4

(a; +∞) ∖ {b} a + b =

−6 2 −2 1

≥ |x|
x
4 − 1
x
3 1 0

∣x
3 − 4x
2 + x + 4∣
∣ > 2 [0; 2018]

2013 2014 2018 2019

(3x
2 − x − 1) (2x − 1) < x
3

(−∞; a) ∪ (b; 1) ab =

1
√5

1
2


1
5


1
√5

x
5 + x
4 + x
3 + x
2 − 2x − 2 ≤ 0

(−∞; 1] (−∞; 1) (−1; +∞) [1; +∞)

> x
2 − x
2
x3

(−1; 1) (0; 2) (−3; −1] [−10; −1)

x =
1
2

≤ 0
x
3 − x + 2
2 − 3x

x
4 − x
2 − 2x + 2 > 0 ∣
∣3x
3 + x − 4∣
∣ > x < 0 −1 + ∣
∣x
4 − 1∣
∣ > 0

Trang 2/2

15.
A. B. C. D.

ĐÁP ÁN BÀI TẬP

Ôn luyện Toán 10 – Thầy Nguyễn Mạnh Cường (2018-2019)
BÀI 05. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO

(x
2 − 1) (3 − 2x) < 0
(1; ) ∪ (−∞; −1)
3
2

(−1; 1) ( ; +∞)
3
2

(−1; 1) ∪ ( ; +∞)
3
2

x
4 − 2x
2 − 1 ≥ 0

(−∞; −√1 + √2] ∪ [√1 + √2; +∞) (−∞; −√1 + √2) ∪ (√1 + √2; +∞)
(−√1 + √2; +∞) (−√1 + √2; √1 + √2)

(x
3 − 1) (x
2 − 4) ≤ 0
0 4 2
(x − 2) (8x
3 − 1) < 0

1 3 6 4

2x
4 − 3x
2 + 1 < 0

3 2 1 0

≥ 0
x
3 + 1
3 − x

−6 2 −2 0


∣x
4 − x
2 + 1∣
∣ < −2x
4 + 1

(− ; )
1
√3
1
√3

(− ; ) ∖ {0}
1
√3
1
√3

(−∞; )
1
√3

(−∞; − )
1
√3

> 0
∣x
3 + 8∣
x + 4

(a; +∞) ∖ {b} a + b =

−6 2 −2 1

≥ |x|
x
4 − 1
x
3 1 0

∣x
3 − 4x
2 + x + 4∣
∣ > 2 [0; 2018]

2013 2014 2018 2019

(3x
2 − x − 1) (2x − 1) < x
3

(−∞; a) ∪ (b; 1) ab =

1
√5

1
2


1
5


1
√5

x
5 + x
4 + x
3 + x
2 − 2x − 2 ≤ 0

(−∞; 1] (−∞; 1) (−1; +∞) [1; +∞)

> x
2 − x
2
x3

(−1; 1) (0; 2) (−3; −1] [−10; −1)

x =
1
2

≤ 0
x
3 − x + 2
2 − 3x

x
4 − x
2 − 2x + 2 > 0 ∣
∣3x
3 + x − 4∣
∣ > x < 0 −1 + ∣
∣x
4 − 1∣
∣ > 0

Trang 2/2

15.
A. B. C. D.

Đ

≥ 0
x
3 + 1
3 − x

−6 2 −2 0


∣x
4 − x
2 + 1∣
∣ < −2x
4 + 1

(− ; )
1
√3
1
√3

(− ; ) ∖ {0}
1
√3
1
√3

(−∞; )
1
√3

(−∞; − )
1
√3

> 0
∣x
3 + 8∣
x + 4

(a; +∞) ∖ {b} a + b =

−6 2 −2 1

≥ |x|
x
4 − 1
x
3 1 0

∣x
3 − 4x
2 + x + 4∣
∣ > 2 [0; 2018]

2013 2014 2018 2019

(3x
2 − x − 1) (2x − 1) < x
3

(−∞; a) ∪ (b; 1) ab =

1
√5

1
2


1
5


1
√5

x
5 + x
4 + x
3 + x
2 − 2x − 2 ≤ 0

(−∞; 1] (−∞; 1) (−1; +∞) [1; +∞)

> x
2 − x
2
x3

(−1; 1) (0; 2) (−3; −1] [−10; −1)

x =
1
2

≤ 0
x
3 − x + 2
2 − 3x

x
4 − x
2 − 2x + 2 > 0 ∣
∣3x
3 + x − 4∣
∣ > x < 0 −1 + ∣
∣x
4 − 1∣
∣ > 0

Trang 2/2

15.
A. B. C. D.

 

Bất phương trình bậc cao (đáp án)ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

pdf Bất phương trình bậc cao (đáp án) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

315 bài tập trắc nghiệm cung và góc lượng giác – công thức lượng giác có đáp án

Bài tập trắc nghiệm công thức lượng giác – Hồ Minh Nhựt

Bất đẳng thức trong các đề thi tuyển chọn học sinh giỏi – Nguyễn Tuấn Anh

Các dạng toán trắc nghiệm góc lượng giác và công thức lượng giác

Chuyên đề công thức lượng giác – Trần Quốc Nghĩa

Chuyên đề công thức lượng giác và phương trình lượng giác

Đề cương ôn tập cung và góc lượng giác, công thức lượng giác – Phùng Hoàng Em

Tuyển tập bất đẳng thức – Diễn đàn Box Math

Tuyển tập bất đẳng thức – Diễn đàn Mathscope

Tuyển tập bất đẳng thức trong đề thi thử Quốc gia 2016 môn Toán – Trần Tài