Trang chủ » Lớp 12 » Hóa học lớp 12 » Các chuyên đề » Chuyên đề 01 – Este – Lipit » BÀI TẬP ESTE CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

BÀI TẬP ESTE CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT


BÀI TẬP ESTE CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
BÀI TẬP ESTE CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
Đánh giá

Tải sách BÀI TẬP ESTE CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ebook định dang PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3 trên thư viện Sách Mới.

Học tiếng Anh | Đăng bình luận | Nhận sách hàng tuần

Mẹo tìm Google:tên sách muốn tìm + sachmoi.net

BÀI TẬP ESTE CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

BÀI TẬP ESTE CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT LÀ TÀI LIỆU DÀNH CHO CÁC BẠN HỌC SINH LỚP 12 NẮM VỮNG KIẾN THỨC CHUYÊN ĐỀ ESTE LIPIT.

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đề luyện thi thptqg môn anh 2018 có đáp án chi tiết

Đề thi thử môn hóa 2018 có lời giải chi tiết THPT bình xuyên Vĩnh Phúc

CHUYÊN ĐỀ 1 : ESTE – LIPIT

BÀI TẬP ESTE  CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

BÀI TẬP ESTE CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

NỘI DUNG TRONG BÀI TẬP ESTE CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT :

CÂU 10 Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở, là đồng phân cấu tạo
của nhau. Thủy phân hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH rồi cô cạn,
được 40,2 gam chất rắn Y và a gam một ancol Z. Nung Y với CaO cho đến khi
phản ứng kết thúc, thu được 8,4 gam một chất khí. Oxi hóa a gam Z thu được
hỗn hợp b gam T gồm axit cacboxylic, anđehit, ancol dư và nước.
– Thí nghiệm 1: Nếu cho b gam T tác dụng hết với Na dư, thu được 4,48 lít H 2
(đktc).
– Thí nghiệm 2: Nếu cho b gam T vào dung dịch KHCO 3 dư, thoát ra 2,24 lít
CO 2 (đktc).
– Thí nghiệm 3: Nếu cho b gam T phản ứng tráng bạc hoàn toàn, tạo ra 86,4
gam Ag. Giá trị của m là
A. 30,0. B. 26,4. C. 25,8. D. 29,4.
Câu 11: Hỗn hợp M gồm 3 este đơn chức X, Y, Z (M X <M Y <M Z và số mol của Y
bé hơn số mol của X) tạo thành từ cùng một axit cacboxylic (phân tử chỉ có
nhóm –COOH ) và ba ancol no (số nguyên tử C trong phân tử mỗi ancol nhỏ  hơn 4). Thủy phân hoàn toàn 34,8 gam M bằng 490 ml dung dịch NaOH 1M
(dư 40% so với lượng phản ứng). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được
38,5 gam chất rắn khan. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 34,8 gam M trên
thì thu được CO 2 và 23,4 gam H 2 O.Thành phần phần trăm theo khối lượng của
Y trong M là?
A.24,12% B. 34,01% C. 32,18% D. 43,10%

tài liệu đã sẵn sàng để tải về Tài liệu pro là nơi cung cấp tài liệu mới nhất và chất lượng nhất. Tài liệu được cập nhật liên tục tại website.

Mỗi tuần một cuốn sách hay:

Kiểm tra email để xác nhận đăng ký