Trang chủ » Lớp 10 » Toán học lớp 10 » Bài tập cực trị min max

Bài tập cực trị min max


Bài tập cực trị min max
Bài tập cực trị min max
Đánh giá

Tải sách Bài tập cực trị min max ebook định dang PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3 trên thư viện Sách Mới.

Học tiếng Anh | Đăng bình luận | Nhận sách hàng tuần

Mẹo tìm Google:tên sách muốn tìm + sachmoi.net

Bài tập cực trị min max

Bài tập cực trị min max Hàm số là cái gì đó đối với các bạn rất khó nhai đúng không, vậy mà vẫn có mấy thằng quái vật trong lớp học như thánh. WHY???

Đây là những tài liệu cực chất về hàm số mà bạn đang cần.

Hãy nhanh tay ấn nút “Tải xuống” bên dưới.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

BÀI TOÁN TÌM MIN, MAX

m −2x

2 + (m + 3) x − m < 0 ∀x ∈ R

m > −3 −3 − 2√2 < m < −3 + 2√2
[
m > −3 + 2√2
m < −3 − 2√2

m < −3

y = −2x
2 + √4 − x
2
[0; 2]

−8 −16 −6 2
y = −m2x
2 + x + 1 x = 1

5 2

1
√2

3
2

y = x
2 + (m − 1) x − 1 −2 m
4 −2 1 −3
y = 4x
2 + 2x + 4 + +
1
x
2
1
x
8 − 2√2 −
1
√2

8 + 2√2

1
2

y = −x
4 − √x
4 − 1

−2 −1 1 2

y =x −− x
2 −
1
x
1
x2 − ((a; b) = 1; a, b ∈ N)
a
b

a − b =

3 −3 4 −4

y = x − ∣
∣x
2 − 1∣

[0; +∞)

2 −1 0 1
y = ∣
∣x
2 − x∣
∣ + 2 a x = b [0; 1] ab =
8
9

4
9

9
4

9
8

y = 2x
2 + 4x − m [0; 2] 3 m
m = ∅ m = −3 [ m = 19
m = −3

m = 19

y = x
2 − x − 1
1
2


3
2

1 −1

1
2

x
2 + 2x + m2 − 3 ≥ 1
1
4

[−3; 0]

[ m > 2
m < −2

[ m ≥ 2
m ≤ −2

−2 ≤ m ≤ 2 −2 < m < 2

y = f (x) = x

2 − 2x − 1 + m −2 [−2; 3] y = |f (x)| [−2; 3]

1 3 2 0

m y = −mx

2 + (1 − m2) x + 2 x = 2

0 1 2 3

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/

Trang 2/2

15.
A. Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng trên B. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại
C. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại D. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng trên
Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?

16.
A. và B. và C. và D. và
Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số trên lần lượt là:

17.
A. B. C. D.
Cho hàm số . Giá trị lớn nhất của hàm số trên tập xác định đạt được tại:

18.
A. B. C. D.
Điều kiện của để bất phương trình có nghiệm trong ?

19.
A. B. C. D.
Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên lần lượt là . Khi đó,

20.
A. B. C. D.
Bất phương trình có nghiệm khi:

21.
A. B. C. D.
Để hàm

Bài tập cực trị min max ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ RINH QUÀ VỀ NÀO NHÉ CÁC BẠN !!!

Mỗi tuần một cuốn sách hay:

Kiểm tra email để xác nhận đăng ký