• Bài giảng tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Bài giảng tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Bạn đang xem tài liệu: Bài giảng tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại Tài Liệu Pro

Bài giảng tiếp tuyến của đồ thị hàm số
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuBài giảng tiếp tuyến của đồ thị hàm số pdf

Trích trong tài liệu

àm số là
A. 2 2x +
+ x2 2
cos 2 + x 2
– x + x + x C. 2
2 cos 2 2
B. 2
2 cos 2 2
x x x + +
( x + 1) cos 2 + x 2+
x Câu 121: Hàm số y = tanx – cotx có đạo hàm là:
A. y’ = 1
sin 22x B. y’ = 4
cos 22x C. y’ = 4
sin 22x D. y’ = 1
cos 22x Câu 122: Đạo hàm của y = tan 7 x bằng:
A. 7
cos 27x B. – cos 7
27x C. – sin 7
27x D. 7
x cos 27x Câu 123: Hàm số y = 1 2 cot x 2 có đạo hàm là:
A. 2sinxx
2 D. 2
2
– B. x
sin2 x 2 C. – xsinx2 D. –
xsin
2 x 2 Câu 124: Cho hàm số y = f(x) = 3 cos2x . Hãy chọn khẳng định sai:
A. f’ π⎛ │ ⎝ 2⎞ │ ⎠ = -1 B. f’(x) = – 2sin2
x3 3cos2x
C. 3y.y’ + 2sin2x = 0 D. f’ π⎛ │ ⎝ 2⎞ │ ⎠ = 1 Câu 125: Cho hàm số y = sin π⎛ │ ⎝ 3 – 2x ⎞ │ ⎠. Khi đó phương trình y ‘ = 0 có nghiệm là:
A. x = π 3 + k 2 π B. x = π 3 – k π C. x = – π 3 + k 2 π D. x = – π 3 + k π Câu 126: Đạo hàm của y = cos x là :
A. 2 cos
xcosx B. 2 – sin
cosxx
C. 2 sin
x cosx D. –
sin xcosx Câu 127: Hàm số y = x2.cosx có đạo hàm là:
A. y’ = 2 x cos x – x 2 sin x B. y’ = 2xcosx + x2sinx C. y’ = 2xsinx + x2cosx D. y’ = 2xsinx – x2cosx Câu 128: Đạo hàm của hàm số y = sin 2 2 x .cos x + 2 x là:
A. y ‘ = 2sin2 x .cos x – sin x .sin 2 2 x – 2 x . B. y ‘ = 2sin2 x .cos x – sin x .sin 2 2 x – 2 x . C. y ‘ = 2sin4 x .cos x + sin x .sin 2 2 x – x 1 x . D. y ‘ = 2sin4 x .cos x – sin x .sin 2 2 x – x 1 x .
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM THEO CHỦ ĐỀ Câu 129: Đạo hàm của hàm số y = tan 2 x – cot 2 x là:
A. y ‘ = 2 cos tan 2 x x + 2 sin cot 2 ĐT: 0989787249 Email: cohangxom1991 x x . B. y ‘ = 2 cos tan 2 x x –
2 sin cot 2 x x . C. y ‘ = 2 sin tan 2 x x + 2 cos
cot 2 x x . D. y ‘ = 2tan x – 2cot x . Câu 130: Đạo hàm của hàm số y = cos(tan x ) bằng:
A. sin(tan x ).cos 1 2x B. – sin(tan x ).cos 1 2x C. sin(tanx) D. –sin(tanx) Câu 131: Hàm số y = cosx có đạo hàm là:
A. y’ = -sinx B. y’ = -cosx C. y’ = 1
sin x D. y’ = sinx Câu 132: Đạo hàm của hàm số f ( x ) = 2sin2 x + cos2 x là:
A. 4cos2 x + 2sin2 x B. 2cos2 x – 2si

Hiện tại Bài giảng tiếp tuyến của đồ thị hàm số chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Bài giảng tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Lý thuyết – Bài tập đạo hàm – Chi tiết, đầy đủ

Tổng hợp các bài toán liên quan tới tiếp tuyến hàm số

Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục

300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án

Chuyên đề Giới hạn – Lư Sĩ Pháp

Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Nguyễn Minh Tuấn

Một số vấn đề cơ bản về giới hạn của dãy số – Nguyễn Hữu Hiếu

Bài tập giới hạn dãy số – có lời giải chi tiết

Hàm số liên tục- Trắc nghiệm, đủ dạng, giải chi tiết

Phân dạng và các phương pháp giải toán chuyên đề giới hạn – Trần Đình Cư