• ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI ĐỂ GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY VÀ THỦY PHÂN PEPTIT

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI ĐỂ GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY VÀ THỦY PHÂN PEPTIT

Bạn đang xem tài liệu: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI ĐỂ GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY VÀ THỦY PHÂN PEPTIT tại Tài Liệu Pro

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI ĐỂ GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY VÀ THỦY PHÂN PEPTIT
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI ĐỂ GIẢI BÀI TẬP

ĐỐT CHÁY VÀ THỦY PHÂN PEPTIT

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI ĐỂ GIẢI BÀI TẬP

ĐỐT CHÁY VÀ THỦY PHÂN PEPTIT

LÀ TÀI LIỆU DÀNH CHO CÁC BẠN HỌC SINH LỚP 12 NẮM VỮNG KIẾN THỨC CHUYÊN ĐỀ 2.

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN :

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG NĂM 2018

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBONHIDRAT

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP AMIN – ANILIN

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI ĐỂ GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY VÀ THỦY PHÂN PEPTIT

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI ĐỂ GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY VÀ THỦY PHÂN PEPTIT

NỘI DUNG ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI ĐỂ GIẢI BÀI TẬP

ĐỐT CHÁY VÀ THỦY PHÂN PEPTIT :

– Bài tập Peptit là dạng bài khó trong đề thi, để giải quyết dạng bài này chúng ta áp dụng các phương pháp
tư duy mới. Quy đổi là hướng tư duy rất hay và độc đáo , tuy nhiên các em cần nắm rõ bản chất của
phương pháp này thì mới áp dụng được các dạng bài tương tự. Có nhiều cách Quy đổi, đây là 1 trong
cách cách Quy đổi :

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn x mol một peptit X mạch hở được tạo thành từ amino axit no Y chỉ chứa một
nhóm –NH2 và một nhóm –COOH thì thu được b mol CO2 và c mol nước. Biết b – c = 3,5x. Số liên kết
peptit trong X là
A. 9.

Ví dụ 2: Đipeptit X, hexapeptit Y đều mạch hở và cùng được tạo ra từ 1 amino axit no, mạch hở trong
phân tử có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 13,2 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, làm
khô cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được 22,3 gam chất rắn. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y
thì cần ít nhất bao nhiêu mol O2 nếu sản phẩm cháy thu được gồm CO2, H2O, N2?
A. 1,25 mol. B. 1,35 mol. C. 0,975 mol. D. 2,25 mol.

tài liệu đã sẵn sàng để tải về Tài liệu pro là nơi cung cấp tài liệu mới nhất và chất lượng nhất. Tài liệu được cập nhật liên tục tại website.

pdf ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI ĐỂ GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY VÀ THỦY PHÂN PEPTIT đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Chia dạng chi tiết AMIN-AMINOAXXIT-PEPTIT-PROTEIN

Lý thuyết + Bài tập Amin – Amino axit – Protein

ANCOL AXIT AMINOAXIT SIÊU QUAN TRỌNG

Ôn tập amin đề 1 (Có lời giải chi tiết)

Ôn tập amin đề 2 (Có lời giải chi tiết)

BTTN tổng hợp amin – aminoaxit – protein

BTTN tính toán amin – amino axit – protein

BTTN lí thuyết amin – amino axit – protein ( có đáp án)

Phương pháp giải bài tập peptit – protein

Các dạng bài tập về amin