• Ankan – Tính chất hóa học điều chế ứng dụng

Ankan - Tính chất hóa học điều chế ứng dụng

Bạn đang xem tài liệu: Ankan – Tính chất hóa học điều chế ứng dụng tại Tài Liệu Pro

Ankan – Tính chất hóa học điều chế ứng dụng
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuAnkan – Tính chất hóa học điều chế ứng dụng pdf

Trích trong tài liệu

liên kết đơn (lk σ ) cùng có 3C
Khác : xiclopropan có mạch vòng , propan có mạch hở nên hơn kém nhau 2H
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 2
5). Ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau :
a). Xicloankan là một loại hiđrocacbon mạch vòng [ ]
b). Hi đro cacbon mạch vòng là xicloankan [ ]
c). Công thức phân tử của monoxicloankan là (CH2)n [ ]
d). Công thức phân tử của xicloankan là CnH2n [ ]
e). Công thức phân tử của monoxicloankan là CnH2n [ ]
g). 6 nguyên tử C ở xicloankan cùng nằm trên 1 mặt phẳng [ ]
h). 6 nguyên tử C ở xicloankan không cùng nằm trên một mặt phẳng [ ]
Cần nhớ : Trừ xiclopropan còn lại các xicloankan, nguyên tử C đều không nằm trên cùng một
mặt phẳng .
6). Công thức tính % về khối lượng của C , H của monoxicloankan theo số lượng nguyên tử C trong phân tử . Nhận xét kết quả thu được .
► (CH2)n → %C = 12 14n n. 100 % = 85 , 71 % ; % H = 142 n n. 100 % = 14 , 29 % Nhận xét: % khối lượng của C và H không đổi , không phụ thuộc vào số lượng nguyên tử C , H trong phân tử (không phụ thuộc n)
Bài 2. Hãy cho biết :
1). Phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) và ghi rõ điều kiện phản ứng khi cho :
a). Xiclopropan , xiclobutan và xiclohexan lần lượt phản ứng với H2 , Br2 và HCl .
b). Tách H2 từ xiclohexan và metylxiclohexan
c). Đốt cháy xicloankan
► a). xiclopropan + [H2 , Br2 , HCl]
xiclobutan + H2 –
Ni — ,t 0 → xiclohexan + Br2 –→ as
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 3
b). xiclohexan – t — 0 , xt → bezen + 3H2
metylxiclohexan – t — 0 , xt → CH3 – C6H5 + 3H2
2). Phương pháp hóa học để phân biệt metan, xiclopropan và khí sunfurơ .
► Dùng Ca(OH)2 → CaSO3 ↓
Br2 thì xiclopropan làm mất màu
4). CTCT của A ? Biết khí A là một xicloankan , khi đốt cháy 672 ml A (đktc) thì thấy khối lượng CO2 tạo thành nhiều hơn khối lượng nước tạo thành 3,12 g và khí A làm mất màu n

Hiện tại Ankan – Tính chất hóa học điều chế ứng dụng chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Ankan – Tính chất hóa học điều chế ứng dụng đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Xicloankan

Ankan – Đồng đẳng đồng phân danh pháp (Có bài tập áp dụng)