• Ankan – Đồng đẳng đồng phân danh pháp (Có bài tập áp dụng)

Ankan - Đồng đẳng đồng phân danh pháp (Có bài tập áp dụng)

Bạn đang xem tài liệu: Ankan – Đồng đẳng đồng phân danh pháp (Có bài tập áp dụng) tại Tài Liệu Pro

Ankan – Đồng đẳng đồng phân danh pháp (Có bài tập áp dụng)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuAnkan – Đồng đẳng đồng phân danh pháp (Có bài tập áp dụng) pdf

Trích trong tài liệu

ước brom .
► 0,03n.44 – 0,03n.18 = 3,12 g → n = 4 .
5). CTCT của X ? Biết khi hóa hơi hoàn toàn 2,52 g xicloankan X thu được thể tích hơi bằng 672 ml (đã quy về đktc) . X không tác dụng với nước brom, monoclo hóa X thu được 4 dẫn xuất đồng phân .
1). metylxiclopropan 2). xiclopentan
3). xiclopentan 4). metyxiclopropan
5). metylxiclopentan
Bài 3. Hãy cho biết :
1). CTCT của X và Y ? Biết X là một xicloankan không chứa quá 8 nguyên tử C , trong điều kiện thích hợp X tác dụng với Br2 tạo dẫn xuất Y chứa 74,07% Br .
► Nếu xảy ra phản ứng thế : CnH2n → CnH2n-xBrx
x n x 80 x 14
+ 79 = ,0 7407 ⇒ 14 = 29 → không có nghiệm phù hợp cho C ≤ 8 Nếu xảy ra phản cộng : CnH2n → CnH2nBr2
80 n + 2* 160 = ,0 7407 ⇒ n = 4 2). Giá trị của m ? Biết khi cho m g hiđrocacbon no, mạch vòng A tác dụng với clo (chiếu sáng) thu được 9,48 g một dẫn xuất clo duy nhất B . Để trung hòa khí HCl sinh ra cần vừa đúng 80 ml dung dịch NaOH 1M . Biết hiệu suất clo hóa là 80% .
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 4
► CnH2n → CnH2n-1Cl + HCl
0,08 0,08
→ 9,48/0,08 = 14n + 34,5 → n = 6
m = 0,08 .100/80 . 84 = 8,4 g
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 5

Hiện tại Ankan – Đồng đẳng đồng phân danh pháp (Có bài tập áp dụng) chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Ankan – Đồng đẳng đồng phân danh pháp (Có bài tập áp dụng) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Xicloankan

Ankan – Tính chất hóa học điều chế ứng dụng