• 70 câu trắc nghiệm tụ điện có đáp án và 07 bài tự luận ( hay)

70 câu trắc nghiệm tụ điện có đáp án và 07 bài tự luận ( hay)

Bạn đang xem tài liệu: 70 câu trắc nghiệm tụ điện có đáp án và 07 bài tự luận ( hay) tại Tài Liệu Pro

70 câu trắc nghiệm tụ điện có đáp án và 07 bài tự luận ( hay)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệu70 câu trắc nghiệm tụ điện có đáp án và 07 bài tự luận ( hay) pdf

Trích trong tài liệu

0
.sin
α
x=V 0
.sin α
.t= q.E m
+ g = V 0 . c
os α
+ ( q.E m + g).t 0c
os α
.t+ 1 2 ( q.E m
+ g).t 2
(II)
** Phương trình quĩ đạo chuyển động của điện tích q là khử t ở phương trình tọa độ theo trục 0y bằng cách rút
t =
0
(I) trên trục 0y:
x V .sinα )
y = V0.cosα .
0
x V .cosα + 12 ( q.E m +
g ( V .sinα x ) (7) y = cotgα . x + 12 . 2 0
2
). 2
0
1 V .sin α ( q.E m +
g ). x2
(8) Vậy quĩ đạo của q có dạng là một Parabol (Trừ α nhận giá trị góc 00, 1800 sẽ nêu ở dưới) Chú ý:Bài toán chuyển động của e thường bỏ qua trọng lực.
B.CÁC DẠNG BÀI TẬP(XÉT CHO Q>0) DẠNG 1: VECTƠ VẬN TỐC CỦA ĐIỆN TÍCH CÙNG HƯỚNG ĐƯỜNG SỨC
a. Góc α =0 (Ban đầu q chuyển động vào điện trường theo hướng của đường sức) Trường hợp này 0V
. Dựa vào (I), (II). Ta có:
Trên trục 0x
⎧│ ⎨│⎩ a x= 0 V x = V 0
.sin α
= 0
x=V 0
.sin α
.t=0(III)
Tuyensinh247 2
cùng hướng với E
Tuyensinh247 3
q.E ⎧ │││ ⎨││ │⎩ a V y=V.os V m
. g os .t+ ( q.E m 1 2 ( q.E m g).t=V g).t ( q.E m
g).t V.t+ 1 2 ( q.E m g).t = = + + + + + = ytrên trục 0y:
y 0 c
α
0
+ (IV)
0 c
α
2 0
+ 2
vdương 0 hướng cùng chiều dương, xét tổng hợp thì vật chuyển động nhanh dần đều.
lực theo 0y, nếu nó hướng cùng chiều
1. Thời gian mà q đến bản âm: khi đó y= b => b= V 0 .t+ 1 2 ( q.E m + g).t 2
-> t. (9)
2. Vận tốc khi q đập vào bản âm là V xác định theo 2 cách: C1: Thay t ở (9) vào vào công thức vận tốc của IV=> V C2: Áp dụng công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và đường đi trong chuyển động thẳng nhanh dần đều:
2.a.S = V2 – V02 tức là 2.a.b = V2 – V02 (10) v0 hướng cùng chiều dương, xét tổng hợp lực theo 0y, nếu nó hướng ngược chiều dương thì vật chuyển động chậm dần đều đến khi v=0 thì chuyển động nhanh dần đều theo hướng nguợc lại.
II.BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1:Giữa 2 bản của tụ điện đặt nằm ngang cách nhau d = 40 cm có một điện trường đều E = 60V/m. Một hạt bụi có khối lượng m = 3g và điện tích q = 8.10-5C bắt đầu chuyển
động từ

Hiện tại 70 câu trắc nghiệm tụ điện có đáp án và 07 bài tự luận ( hay) chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf 70 câu trắc nghiệm tụ điện có đáp án và 07 bài tự luận ( hay) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

KIẾN THỨC LỚP 11 CHƯƠNG 1 ĐIỆN TÍCH-ĐIỆN TRƯỜNG

Tóm tắt công thức và lý thuyết chương điện tích – điện trường ( chuẩn)

Bài tập tự luận chương điện tích điện trường theo chuyên đề có đáp án

100 câu hỏi ôn tập chương điện tích điện trường có đáp án

Cường độ điện trường do nhiều điện tích điểm gây ra ( cần thiết)

91 bài tập trắc nghiệm điện tích- điện trường theo chuyên đề có đáp án

Cân bằng của điện tích

Tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên

Tương tác của nhiều điện tích ( đầy đủ)

Độ lớn điện tích ( hay)