• 300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án

300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án

Bạn đang xem tài liệu: 300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án tại Tài Liệu Pro

300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệu300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án pdf

Trích trong tài liệu

hỉ (II) C. Cả hai đều sai D. Cả hai đều đúng
Câu 105: Cho hàm số f(x) =
⎛ │ ⎝ x – 1 x
⎞ │ ⎠ 3 . Hàm số có đạo hàm f’(x) bằng: A. 3 2 ⎛ │ ⎝ x + 1 x + x 1 x + x 2 1
x
⎞ │ ⎠ B. x x – 3 x + 3 x – x 1 x C. 3 2 ⎛ │ ⎝ – x + 1 x + x 1 x – x 2 1
x
⎞ │ ⎠ D. 3 2 ⎛ │ ⎝ x – 1 x – x 1 x + x 2 1
x
⎞ │ ⎠ Câu 106: Cho hàm số y = – 4 xx-+ 5
3. Đạo hàm y’ của hàm số là
A. – ( x 17
+ 5) 2 B. – ( x 19
+ 5) 2 C. – ( x + 23
5) 2 D. 17
( x + 5) 2 3. ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Câu 107: Hàm số y = cot 2x có đạo hàm là:
A. y’ =
1 + tan 2 2
xcot 2
x
B. y’ =
– (1 +
tan 2 2 ) cot 2
x
x
C. y’ =
1 + cot 2 2
xcot 2
x
D. y’ =
– (1 +
cot 2 2 cot 2 x
x

Hiện tại 300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf 300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Lý thuyết – Bài tập đạo hàm – Chi tiết, đầy đủ

Bài giảng tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Tổng hợp các bài toán liên quan tới tiếp tuyến hàm số

Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục

Chuyên đề Giới hạn – Lư Sĩ Pháp

Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Nguyễn Minh Tuấn

Một số vấn đề cơ bản về giới hạn của dãy số – Nguyễn Hữu Hiếu

Bài tập giới hạn dãy số – có lời giải chi tiết

Hàm số liên tục- Trắc nghiệm, đủ dạng, giải chi tiết

Phân dạng và các phương pháp giải toán chuyên đề giới hạn – Trần Đình Cư