• 200 CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON (CÓ ĐÁP ÁN)

200 CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON (CÓ ĐÁP ÁN)

Bạn đang xem tài liệu: 200 CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON (CÓ ĐÁP ÁN) tại Tài Liệu Pro

200 CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON (CÓ ĐÁP ÁN)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

200 CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON (CÓ ĐÁP ÁN)

200 CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON (CÓ ĐÁP ÁN) là tài liệu được sưu tầm bởi Tailieupro. Chắc hẳn các em đang trải qua những ngày tháng đáng nhớ nhất của tuổi trẻ, là những ngày tháng cuối cùng được sống dưới mái trường cấp 3, được vui chơi bên bạn bè, sống trong vòng tay của gia đình yêu thương và hơn hết là những ngày tháng ôn luyện hết công suất chuẩn bị cho kì thi đánh dấu bước ngoặt cuộc đời. Để giúp các em có được sự chuẩn bị và ôn luyện tốt nhất cho kì thi này, Tailieupro xin gửi đến các em những tài liệu tinh túy nhất được chọn lọc từ khắp mọi nơi, đã được chắt lọc, biên soạn từ nhiều thầy cô trên cả nước.
Xem thêm tài liệu:

Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon Y bằng khí O2. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2
dư, thu được 3 gam kết tủa, đồng thời khối lượng phần dung dịch giảm bớt 1,05 gam. Số đồng phân cấu
tạo của Y có chứa nguyên tử cacbon bậc ba là
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon E có mạch cacbon phân nhánh, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 2,25
gam H2O. Tên thay thế của X theo IUPAC là
A. 3-metylpentan. B. 2-metylpropan. C. 2,2-đimetylpropan. D. 2-metylbutan.
Câu 3. Ankan Y có tỉ lệ khối lượng các nguyên tố mC : mH = 5 : 1. Tổng số liên kết xich ma (σ) trong một phân
tử Y là
A. 13. B. 10. C. 16. D. 19.
Câu 4. Tên gọi của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo CH3–CCl(CH3)–CH2–CH3 theo danh pháp IUPAC là
A. 2-clo-2-metylbutan. B. 2-clopentan. C. 2-metylbutan. D. 3-clo-3-metylbutan.

200 CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON (CÓ ĐÁP ÁN) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt!

pdf 200 CÂU TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON (CÓ ĐÁP ÁN) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Xicloankan

Ankan – Tính chất hóa học điều chế ứng dụng

Ankan – Đồng đẳng đồng phân danh pháp (Có bài tập áp dụng)

BTTN tính toán hidrocacbon no (có đáp án)

Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ dựa vào phản ứng cháy

Bài tập phản ứng đề hidro hóa và cracking ankan

Bài tập phản ứng thế hidrocabon (Có lời giải chi tiết)

Bài tập phản ứng tách cracking (Có lời giải chi tiết)

BTTN tổng hợp hidrocacbon no (có lời giải chi tiết)

BTTN tổng hợp Hidrocacbon no