• 18 cấu trúc chắc chắn gặp trong bài viết lại câu tiếng Anh

18 cấu trúc chắc chắn gặp trong bài viết lại câu tiếng Anh

Bạn đang xem tài liệu: 18 cấu trúc chắc chắn gặp trong bài viết lại câu tiếng Anh tại Tài Liệu Pro

18 cấu trúc chắc chắn gặp trong bài viết lại câu tiếng Anh
5/5 1 vote

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

18 cấu trúc chắc chắn gặp trong bài viết lại câu tiếng Anh

18 cấu trúc chắc chắn gặp trong bài viết lại câu tiếng Anh là tài liệu được sưu tầm bởi Tailieupro. Chắc hẳn các em đang trải qua những ngày tháng đáng nhớ nhất của tuổi trẻ, là những ngày tháng cuối cùng được sống dưới mái trường cấp 3, được vui chơi bên bạn bè, sống trong vòng tay của gia đình yêu thương và hơn hết là những ngày tháng ôn luyện hết công suất chuẩn bị cho kì thi đánh dấu bước ngoặt cuộc đời. Để giúp các em có được sự chuẩn bị và ôn luyện tốt nhất cho kì thi này, Tailieupro xin gửi đến các em những tài liệu tinh túy nhất được chọn lọc từ khắp mọi nơi, đã được chắt lọc, biên soạn từ nhiều thầy cô trên cả nước.
Xem thêm tài liệu:

1. S + began / started + to V/ V-ing + time ago (nhận dạng cấu trúc: began/ started
to V/ Ving: bắt đầu làm gì)
Viết lại thành: S + have/has + P2 / been Ving+ for / since …
Ví dụ: She began to play the piano 5 years ago
=> She has played/ has been playing the piano for 5 years.
2. S + last + Ved + time+ ago: Lần cuối cùng làm gì
=> S + have/ has +not+ for + time
=> It’s + time+ since + S + last + Ved.
=> The last time + S + V ed+ was + time + ago.
Ví dụ: It last snowed 2 weeks ago.
=> It hasn’t snowed for 2 weeks
=> It’s 2 weeks since it last snowed.
=> The last time it snowed was 2 weeks ago.
3. This is the first time + S +have/has+P2: Lần đầu làm gì
=> S +have/ has + never + P2+ before
=> S+ have/ has not+ P2+ before
Ví dụ: This is the first time I have met him
=> I have never met him before.
=> I haven’t met him before.
4. This is the Superlative (…est/ most ADJ N) S +have/has+P2
=> S +have/ has + never + P2+ such a/an+ ADJ+ N

18 cấu trúc chắc chắn gặp trong bài viết lại câu tiếng Anh đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt!

pdf 18 cấu trúc chắc chắn gặp trong bài viết lại câu tiếng Anh đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TÀI LIỆU LUYỆN THI-DẠNG BÀI HOÀN THÀNH CÂU-ĐÁP ÁN VÀ BÀI TẬP cô Nguyễn Thanh Hương

18 cấu trúc chắc chắn gặp trong bài viết lại câu tiếng Anh