Trang chủ » Thông tin về kì thi » 10 Đề thi thử hay môn HÓA 2018

10 Đề thi thử hay môn HÓA 2018


10 Đề thi thử hay môn Hóa 2018
10 Đề thi thử hay môn HÓA 2018
Đánh giá

Tải sách 10 Đề thi thử hay môn HÓA 2018 ebook định dang PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3 trên thư viện Sách Mới.

Học tiếng Anh | Đăng bình luận | Nhận sách hàng tuần

Mẹo tìm Google:tên sách muốn tìm + sachmoi.net
10 Đề thi thử hay môn Hóa 2018

10 Đề thi thử hay môn Hóa 2018

10 Đề thi thử hay môn HÓA 2018

10 Đề thi thử hay môn HÓA 2018 Có phải các bạn đang băn khoăn tìm những đề thi thử thật “chất” để ôn luyện

Đây chính là 10 bộ đề thi thử môn hóa được chọn lọc từ những trường nổi tiếng đáng tin cậy
Còn chờ gì nữa mà không bấm “tải ngay” để try hard nào các chế ơi !!!

Xem thêm tài liệu:

 

Trích dẫn tài liệu:

Câu 36.[ID: 31460] Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Ca(HCO3)2 vào dung dịch Ca(OH)2.
(b) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư).
(c) Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch Al2(SO4)3.
(d) Cho khí CO2 (dư) vào dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 và NaOH.
(e) Cho dung dịch HCl (dư) vào dung dịch NaAlO2.

https://drive.google.com/drive/folders/1zk_6ziRBaRtC33EhqwKpD60G5L9Nkt7P

Số thí nghiệm có tạo ra kết tủa là:
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 37.[ID: 48402] Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe trong 2,912 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm Cl2 và
O2 thu được (m + 6,11) gam hỗn hợp Y gồm các muối và oxit (không thấy khí thoát ra). Hòa tan hết Y trong
dung dịch HCl, đun nóng thu được dung dịch Z chỉ chứa 2 muối. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z thu được
73,23 gam kết tủa. Mặt khác hòa tan hết m gam hỗn hợp X trên trong dung dịch HNO3 31,5% thu được dung
dịch T và 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất; đktc). Nồng độ C% của Fe(NO3)3 có trong dung dịch T gần
nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 5%. B. 7%. C. 8%. D. 9%.

 

10 Đề thi thử hay môn HÓA 2018 !!! GIẬT NGAY ĐỀ THI, LUYỆN NGAY MỚI SƯỚNG